Dim Categori

Medi 11eg 2001: Dyddiad Trasig Mewn Hanes

By -
Dim Sylwadau

English version // Yn Saesneg

Am y deuddeg mlynedd diwethaf, dwi’n eithaf sicr mod i wedi clywed y dyddiad 11 Medi lot. Yn ôl yn 2001, cafodd cyfres o ymosodiadau eu lansio gan y grŵp terfysgwyr Islamaidd Al-Qaeda ar Unol Daleithiau America – yn effeithio ardaloedd Efrog Newydd a Washington DC.

Ar ddiwrnod y trasiedi, cafodd pedwar o awyrennau gyda theithwyr eu herwgipio gan derfysgwyr. Yna hedfanwyd dau o’r awyrennau i mewn i adeiladau, yn enwedig Canolfan Masnach y Byd (World Trade Centre). O fewn dwy awr, cwympodd Canolfan Masnach y Byd; cychwynnodd tanau wnaeth achosi cwymp rhannol neu llawn o holl adeiladau eraill y cyfadeiladau ac roedd llawer o ddifrod wedi’i wneud i adeiladau eraill cyfagos.

Y drydedd awyren i wrthdaro oedd American Airlines Flight 77, gwrthdarodd i mewn i’r Pentagon (prif swyddfeydd Adran Amddiffyn yr Unol Daleithiau) – cwympodd rhan ohono ar yr ochr Gorllewinol. Roedd y bedwaredd awyren yn anelu am Washington DC ond gwrthdarodd i mewn i gae yn Pensylvania ar ôl i deithwyr geisio ymladd yn ôl yn erbyn y terfysgwyr.

Cafodd cyfanswm o dros 3,000 o bobl eu lladd yn yr ymosodiadau. Roedd hyn yn cynnwys 227 o sifiliaid a 19 o herwgipwyr oedd ar y pedwar awyren.

Roedd drwgdybiaeth yn cyfeirio yn syth mai Al-Qaeda oedd ymgyrchwyr yr ymosodiadau. I gychwyn roedd arweinydd y grŵp, Osama bin Laden, yn gwadu unrhyw ymglymiad ond, yn 2004, hawliodd gyfrifioldeb am yr ymosodiadau o’r diwedd. Ymatebodd America i’r ymosodiadau drwy feddiannu Affganistan. Cryfhaodd nifer o wledydd eu pwerau gwrthderfysgaeth a gorfodi’r gyfraith. Yn 2011 ar ôl cuddio am flynyddoedd, cafodd bin Laden ei ddarganfod a’i ladd gan luoedd America yn fis Mai 2011.

Bydd seremonïau a digwyddiadau yn cael eu cynnal yn ardal Washington i gofnodi’r 12fed mlynedd ers ymosodiadau Medi’r 11eg gan gynnwys seremoni breifat fydd yn cael ei gynnal o 9:30-11yb yn yng Nghofeb y Pentagon ar gyfer goroeswyr a theuluoedd y rhai gollodd eu bywydau yn yr ymosodiadau ar y Pentagon.

Yn Efrog Newydd, mae yna Gofeb ac Amgueddfa Genedlaethol Medi 11eg yng Nghanolfan Masnach y Byd. Bwriad yr amgueddfa yma ydy i gofio a pharchu’r miloedd o ddynion, merched a phlant diniwed gafodd eu lladd ar Fedi 11eg 2001.

DELWEDD: voiceseducation

Erthygl Berthnasol: Two Events That Shook The World In Modern Times

Gwybodaeth – Marwolaeth

Gwybodaeth – Trosedd

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl