Monolog – Yr Eneth Ddistaw

By -
1 Sylw

English version

Mae’r erthygl hon wedi cyrraedd y rhestr fer yn y categori Adolygiad Gorau yng Ngwobrau CLIC 2011.

Dyna’r trydydd gwaith i mi gael rhywbeth wedi’i anelu am fy mhen a llwyddodd fy nharo fi yn y pymtheg munud diwethaf.

Maent yn piffian arnaf i a meddwl mod i’n jc. Dim ond am nad wyf fel nhw. Tin deall beth dwi’n feddwl?

Yr hogiau sydd ond yn poeni bod eu tacl yn enfawr ac os ydynt yn ei chael hi neu beidio’r wythnos hon gan ryw “chick” trist. O, ac yna mae’r genethod plastig dwi’n taeru sydd wedi cael eu gwneud yn Tsiena. Ti’n gwybod y fath? Y rhai sydd ddim yn gallu helpi ond rhoi colur ymlaen, eisiau snogio hogiau a parto yn galed.

O, a ni fedra anghofio am actio’n ddwl i’r hogiau, na allem? Ia. “Mae addysg yn crap” medda nhw, ond yna yn disgwyl ennill miliynau. Pobl hurt. Dwi’n wahanol. Wel, gwahanol iddyn nhw. Maen nhw’n treulio’r nosweithiau a phenwythnosau, mewn disgo, yn cael ychydig o ganiau ac ati. Fi? Dwi’n meddwl fod hynna yn du hwnt o anaeddfed. Na, dwi ddim yn drist. Wel, dyna mae fy ffrind gorau, Beckii, yn ddweud beth bynnag.

Jenny dwi. Dwi’n hoffi sglefrio i, marchog ceffylau, darllen nofelau a chael nosweithiau yn cysgu yn nh? fy ffrindiau. Dwi ddim yn gwisgo fel slag a dwi ond yn gwisgo ychydig o golur. O leiaf dwi ddim yn edrych fel liquorice allsort! Dwi’n cael ymlaen gyda’n ngwaith gan fod i eisiau bod yn newyddiadurwr pan yn h?n. Dwi angen cymhwysterau da i gael i mewn i brifysgol. Dwi ddim ond yn gwneud beth fydd yn effeithio fy nyfodol y ffordd iawn. Dwi ddim yn siarad yn y dosbarth gan nad oes dim i siarad amdano. Maen nhw i gyd yn meddwl “dyma’r bywyd”.

Disgwyl di tan maen nhw’n ganol eu tridegau, mewn dyled a ddim efo swydd. Mmm. Yna pwy fydd ’r chwarddiad diwethaf?

Delwedd: Cedwir Pob Hawl gan MiNd-PICtURe-SyMbloSIS

1 meddwl ymlaen “Monolog – Yr Eneth Ddistaw”

  1. Ollys_Direction yn dweud:

    haha cool! It can be viewed in Welsh 😀

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl