Nain Wicid: Lluniau Lletchwith

By -
Dim Sylwadau

Helo Nain Wicid a Meic,

Rwy’n rili hoffi merch yn y flwyddyn yn uwch na fi yn yr ysgol, a dyn ni ddau yn defnyddio Snapchat i’n gilydd ac mae’n rili ddoniol. Wythnos diwetha, dechreuodd y ferch hala negeseuon ata i yn gofyn am luniau “wahanol” fel nudes ond sai’n siwr bo fi eisiau. Rwy’n gwybod bod fy ffrindiau i gyd wedi gwneud, ond sai isie edrych fel does dim gyts ‘da fi, felly mae’n anodd siarad gyda nhw. Beth fydd yn digwydd os ydw i’n hala’r lluniau?


Helo! Diolch am gysylltu â’r Nain Wicid a Meic.

Mae’n amlwg bod hyn yn rhywbeth sy’n dy boeni di ac mae’n grêt dy fod di wedi cysylltu â ni. Mae’n sefyllfa anodd, ond un sydd yn gwynebu mwy o bobl ifanc wrth i dechnoleg chwarae rhan fwy o’n bywydau pob dydd.

Mae Snapchat yn ffordd gwych i aros mewn cysylltiad gyda dy ffrindiau ac i rhannu lluniau o beth rwyt ti’n gwneud yn dy amser rhydd, ond os wyt ti’n camddefnyddio’r ap, mae’n hawdd i ti rhoi dy hun mewn perygl neu mewn trwbl.

Mae dy ffrind wedi gofyn i ti hala lluniau sy’n cyfri fel “secstio”, sef dangos lluniau ar gyfryngau cymdeithasol (social media) o dy hyn yn noeth. Mae’n iawn i deimlo’n gymysg am wneud hyn ac mae’n bosib y byddai’n gallu achosi llwyth o broblemau cyfreithiol os wyt ti’n hala lluniau pan rwyt ti neu dy ffrind dan 18 oed, achos rwyt ti’n cyfri fel plentyn.

Mae’r gyfraith yn dweud bod hi’n anghyfreithiol i fod yn berthyn â, neu i rhannu, lluniau “anweddus” o unrhyw un dan 18 oed, hyd yn oed os yw’n selfie.

Felly, os yw’r heddlu yn dy ddal di â lluniau ohonot ti neu dy ffrind, bydd canlyniadau difrifol iawn i’r ddau ohonoch chi. Cer i’r gwefan yma i ddysgu mwy.

Efallai gallet ti rhannu’r ddolen hon gyda dy ffrind er mwyn iddi allu deal pam nad wyt ti am rannu lluniau?

Mae’n bwysig cofio bod secstio yw bod apiau fel Snapchat yn gallu cadw lluniau, hyd yn oed ar ôl iddyn nhw “diflannu”. Mae’n hawdd i’r dderbynydd cymryd “screenshot” a rhannu’r lluniau gyda pobl eraill. Os nad wyt ti’n ymddiried yn y person sy’n derbyn y llun, gall hyn achosi ti i deimlo embarás neu’n ddrwg am y peth. Dyma ddolen gall helpu ti ddeall sut i fod yn ddiogel os wyt ti’n hala “secst”.

Rwyt ti’n poeni hefyd am beth fydd dy ffrindiau’n dweud rhag ofn i ti edrych bod dim “gyts” gen ti. Os ydyn nhw’n ffrindiau da, byddent yn dy gefnogi di beth bynnag rwyt ti’n dewis gwneud. Os ydy hi, neu dy ffrindiau eraill, yn rhoi pwysau arnat ti i hala’r negeseuon yma, mae hyn yn bwysau rhywiol a nad oes rhaid i ti adael iddyn nhw gwneud hyn na gwneud unrhyw beth dwyt ti ddim yn barod i gwneud.

Mae’n swnio fel petai dy ffrind eisiau cymryd y cam nesaf yn eich perthynas, felly mae’n werth trafod hwn gyda hi er mwyn gweld beth yw’r sefyllfa a beth mae’r ddwy ohonoch chi eisiau gwneud. Bydd y ddolen yma’n gallu helpu ti siarad iddi os wyt ti am wneud.

Rwy’n gobeithio bod y wybodaeth yma wedi bod o werth i ti. Diolch i ti am gysylltu. Os wyt ti dal yn ansicr, neu eisiau cysylltu eto, gallet ddod o hyd i ni ar:

Ffôn: 080880 2345
Txt: 84001
IM: www.meic.cymru. Pob dydd, 8am – hanner nos

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl