Dim Categori

Oes Rhaid I Ti?

By -
Dim Sylwadau

English version

Wir?
Oes rhaid i ti wneud hynna
Yn sarhau fi gyda’r geiriau yna
Pam ti’n meddwl bod o’n iawn,
I drin fi fel hyn.

Wir?
Dwi eisiau dweud wrthyt ti
Dwi eisiau gadael i ti wybod
Bod bob gair ti’n ddweud,
Dim ond yn faich ti’n cario.

Pam wyt ti’n ymddwyn fel hyn,
Yn blentyn heb neb yno,
I fynd iddo pan mae’n ofn
Neu wylo pan mae’n drist

Nawr dwi’n teimlo fel y plentyn yna
Gan nad wyt ti i weld yn poeni
Am unrhyw beth, nac unrhyw un
Heblaw amdanat ti dy hun

Ond ar y llaw arall,
Roeddet ti’n arfer bod yno
Ond nawr dy fod wedi mynd
Pls dweud wrthyf, beth dwi’n wneud?

Pls dweud wrthyf, ble dwi’n mynd?
Pls dweud wrthyf, pam ti ddim yn poeni?

Wir?
Cuddio ef wyt ti?
Dy wir emosiynau wedi’u cloi i ffwrdd,
Dyw hynny ddim yn dda i neb
Felly pam mod i’n gwneud hefyd?

Dwi ddim yn gwybod pam ond ti ydy’r un
Ond ti ddim yn deall,
Faint dwi’n poeni.
Faint dwi’n caru.
Faint dwi’n dymuno
Faint dwi’n dy fethu di

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl