Pencanpwriaeth y 6 gwlad – Rownd 1

By -
Dim Sylwadau

Yr Alban 27-22 Iwerddon

Roedd hwn yn gêm ardderchog i agor cystadleuaeth y 6 gwlad 2017! Dechreuodd yr Alban yn wych gyda llawer o bwys, ymosodiad pwerus ac amddiffyn cryf. Sgoriodd Stuart Hogg 2 gais gwych cynnar a dominyddu’r hanner cyntaf. Roedd yr Alban un cais i ffwrdd oddi wrth y pwynt bonws ac yn teimlo fel nad oedd unrhyw ffordd yn ôl i Iwerddon. Dechreuodd Iwerddon yr ail hanner yn dda trwy sgorio cais a dod yn ôl i mewn i’r gêm ac yna arwain. Y sgôr oedd 22-21 ond ymladdodd yr Alban yn galed iawn yn y 10 munud olaf i sicrhau’r fuddugoliaeth. Profodd dathliadau balch yr Alban faint roedd hyn yn golygu i’r chwaraewyr a’r cefnogwyr pan gododd Greig Laidlaw y tlws Canmlwyddiant Quaich. Daeth Iwerddon i ffwrdd gyda’r pwynt bonws gan gollon nhw o fewn 7 pwynt ond y collon nhw gêm dylen nhw wedi ennill, yn enwedig os ydyn nhw eisiau ennill y bencampwriaeth. Hyn yw’r ail dro yn hanes y 6 gwlad bod yr Alban wedi ennill ar y penwythnos agoriadol.

Lloegr 19-16 Ffrainc

Daeth Lloegr i’r gêm yma ar ôl ennill 14 o gemau yn olynol ac yn ffefrynnau clir ond tasg anodd oedd hi i guro Ffrainc. Roedd yr hanner cyntaf yn hanner sgôr isel iawn llawn ciciau cosb. Aeth y timau mewn ar hanner amser heb ddim i’w gwahanu. Rhoddodd Ffrainc llawer o bwysau ar Loegr a doedd Lloegr ddim yn gwybod beth i wneud pan oedd ganddynt y bêl. Ffrainc sgoriodd gais gyda’r chwaraewyr Ffrengig enfawr a dechreuodd y chwaraewyr cynhyrfu. Yn y munudau olaf, roedd hi’n dynn iawn, ond llwyddodd Lloegr i dorri trwy ac yna sgorio cais. Rhoddodd Ffrainc popeth oedd ganddynt i mewn i’r gêm a mafon nhw’r pwynt bonws colli. Mae Lloegr bellach wedi  torri eu record genedlaethol ac wedi ennill 15 gêm yn olynol.

Yr Eidal 7-33 Cymru

Roedd hon yn gêm rwystredig iawn i Gymru yn enwedig yn yr hanner cyntaf. Doedd yr Eidal  ddim yn rhoi llawer o gyfleoedd i Gymru ond yn cymryd eu cyfle mawr i sgorio cais. Roedd sgrym Cymru yn wan iawn a dyna oedd y peth arweiniodd i gais yr Eidal. Llwyddodd Leigh Halfpenny i roi 3 phwynt i Gymru drwy gic gosb ac aeth i mewn ar hanner amser yn colli 7-3. Cymerodd hi awr gyfan tan ddeffrodd Cymru ac yna dechrau sgorio cwisiau pan sgoriodd Jonathan Davies gais. Sgoriodd Liam Williams ychydig funudau yn ddiweddarach ac roeddent yn hanner ffordd tuag at y pwynt bonws ac yn arwain 7-26. Sgoriodd George North cais anhygoel gyda choes farw gyda chwpl o funudau i fynd. Roedd Cymru angen un cais arall i gael y pwynt bonws a bron iddyn nhw gael e pan ddaeth Liam Williams  yn anhygoel o agos at sgorio. Mae gan Gymru hanes o ddechrau cystadlaethau yn wael a chawsant eu siomi ar ddydd Sul ond cafodd Cymru’r fuddugoliaeth ac maen nhw nawr ar frig y tabl.

Gwyliwch yr uchafbwyntiau yma:

http://www.bbc.co.uk/sport/rugby-union/video

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl