Dim Categori

Pl̨s Lladrata Fi РFfordd Eithafol O Brofi Peryglon Rhwydweithio Cymdeithasol

By -
Dim Sylwadau

English version

Llawenydd bywyd modern ynte?

Ti’n gwybod, ffrwydrodd y rhyngrwyd mewn.. ymm… ffrwydrad enfawr… a nawr mae bron pawb ar ryw fath o wefan rhwydweithio cymdeithasol. Ond ydy hyn yn beth da?

Dim os wyt ti’n penderfynu tweetio dy fod di wedi gadael gartref i fynd allan i rywle.

Mae rhai pobl lyfli wedi gwneud safle. Ei enw? PleaseRobMe. Mae’n honni i ddangos lleoliad tai gwag, wedi’i selio ar y wybodaeth mae pobl yn ei bostio ar-lein. Am bobl lyfli, ynte?

Er bod y datblygwyr Iseldiraidd yn hawlio fod y safle wedi’i wneud i “brofi pwynt”, mae PleaseRobMe yn cymryd gwybodaeth gan chwaraewyr y gêm ar-lein Foursquare (a’i fi ydy’r unig un sydd heb glywed am y gêm hon?…), yn codi eu lleoliadau ac yn postio yn awtomatig i Twitter.

Mae Boy Van Amstel, un o ddatblygwyr y safle, yn dweud fod “pobl yn siecio i mewn yn eu tai… ac yn rhannu’r cyfeiriad”, yn ychwanegu “dwi ddim yn meddwl eu bod yn ymwybodol faint maent yn rhannu”.

Er bod Van Amstel yn honni nad yw’r wefan hwn yn declyn ar gyfer fyrgleriaeth, mae’n eithaf anesmwyth fod rhywun yn gallu gwneud gwefan o’r natur mewn mater o oriau.

O dudalen ‘Pam’ y wefan, “Bwriad y wefan hon ydy i godi ychydig o ymwybyddiaeth ar y mater hwn ac i gael pobl i feddwl am sut maent yn defnyddio gwasanaethau fel Foursquare, Brightkite, Google Buzz ac yn y blaen. Yr unig beth ydy’r wefan hwn, ydy tudalen chwilio Twitter wedi’i wisgo i fyny. Mae pawb yn gallu cael y wybodaeth yma.”

Felly, tro nesaf ti’n postio ar Facebook dy fod di ar dy ffordd i Nando’s, neu’r tro nesaf ti’n postio ar Twitter dy fod yn mynd i wylio’r peth mawr nesaf yn y sinema, bydda’n ymwybodol fod rhywun, unrhyw un yn gwylio ti!

Dyddiau da, ynte?

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl