Seland Newydd vs Y Llewod

By -
Dim Sylwadau

Doeddwn i ddim yn siŵr os dyle fi wedi dathlu neu fod yn siomedig ar ôl gêm olaf y Llewod ar y gyfres yma. Llwyddon nhw i orffen gyda’r sgôr yn hafal ac yn fy marn i, fe wnaeth hwn adlewyrchu’r gêm yn berffaith. Roedd hyn yn meddwl bod angen i gefnogwyr Seland Newydd a’r Llewod rhannu’r hawliau brolio. Dyma beth ddigwyddodd:

Hawliodd Seland Newydd y meddiant a’r diriogaeth yn yr hanner cyntaf. Sgorion nhw 2 cais. Cafodd yr un cyntaf ei sgorio gan Laumape pan giciodd Beuaden Barret ar draws y cai i’w brawd a daeth Laumape yng nghefnogaeth. Daeth yr ail gais pan dorrodd Barret trwy linell amddiffynnol y Llewod a phasio i’w brawd (eto). Ar ôl 2 cic gosb gan Owen Farrell, y sgôr am hanner amser oedd 12-6 i’r Crysau Duon.

Roedd yr ail hanner yn agos iawn. Roedd e’n teimlo fel gêm derfynol Cwpan y Byd ac roedd yr awyrgylch yn wych. Ar ôl ychydig o giciau gosb, yn cynnwys cic anghenfil gan Elliot Daley, y sgôr terfynol oedd 15-15.

I orffen, rydw i’n credu bod hyn yn ganlyniad gwych i’r Llewod ac yn gyfres lwyddiannus iawn. Llwyddon nhw i wneud rhywbeth does dim tîm arall wedi gallu gwneud ers 1994 sef ddim colli i’r Crysau Duon yn Barc Eden.

Er na lwyddon nhw i ennill y gyfres yn erbyn Seland Newydd, roedd hyn yn gyfres lwyddiannus achos curon nhw’r tîm gorau yn y byd.

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl