Sgwrs Byw – Wedi’i ddiweddaru

By -
Dim Sylwadau

Wicid.tv has an updated offer on our live chat. Our 12-2pm slot every Monday to Friday now enables you to chat to a professional. If you have any specific concerns or queries then this should be able to assist you further.

Check out our timetable below for more information.

Diwrnod:Dydd LlunDydd MawrthDydd MercherDydd IauDydd Gwener
Pwy?Swyddogion Iechyd Meddwl a LlesGweithiwyr Cymorth Pontio (TSW’s)BarodSwyddogion Ymgysylltu a Chynnydd Ieuenctid (YEPO’s)Digartrefedd Ieuenctid
Beth allan nhw helpu gyda?Ddim yn teimlo’ch hun? Delio ag amseroedd anodd yn eich bywyd? Yn teimlo’n bryderus ac angen siarad? Mae’r tîm yma i helpu chi.Ydych chi’n 16-24 ac yn cael trafferth gyda’r camau nesaf ar gyfer Addysg, Cyflogaeth a Hyfforddiant? Siaradwch ag ein Gweithwyr Cymorth Pontio i gael arweiniad.Angen siarad am ddefnyddio cyffuriau ac alcohol? Yn poeni am ddefnydd teulu neu ffrind? Mae gweithwyr Barod yma i sgwrsio a’ch cynghori.Rydym yn cynnig cyngor, arweiniad a chefnogaeth i bobl ifanc 16+ oed sy’n canolbwyntio ar y siwrnai o fod yn berson ifanc i ddod yn oedolyn ifanc. Mae hyn yn cynnwys help ar dod yn fwy annibynnol, dysgu sgiliau bywyd, ffitio i’ch cymuned, lles emosiynol, a chefnogaeth ar bynciau sy’n effeithio ar bobl ifanc. Gallwn hefyd gynnig llais i bobl ifanc 11+ oed yn eich cymuned trwy ein prosiect fforwm ieuenctid.Ydych chi’n ‘sofa surfing’? Angen cyfeirio at gyngor neu gefnogaeth tai i gynnal eich tenantiaeth? Sgwrsiwch â’n gweithwyr am mwy o gymorth.

I gael mynediad at y swyddogaeth sgwrsio fyw, cliciwch ar y swigen binc ar ein tudalen hafan (gweler yr llun isod). Gofynnir i chi naill ai fewngofnodi neu gofrestru ar gyfer cyfrif Wicid. Mae ond yn cymryd ychydig o funudau

This image has an empty alt attribute; its file name is Live-Chat-Bubble-Wicid.png

Peidiwch ag anghofio bod ein tîm YEPS arferol yn dal i fod ar gael i sgwrsio â chi os oes gennych unrhyw ymholiadau neu bryderon cyffredinol, bob Dydd Llun- Dydd Gwener rhwng 6-8pm!

Os ydych eisiau mwy o wybodaeth am unrhyw un o’r timau, cliciwch isod.

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl