Stuart Cable Yn Marw Yn 40 Oed

By -
Dim Sylwadau

Mae’n ddiwrnod trist iawn i roc Cymraeg.

Mae Stuart Cable, cyn drymiwr y Stereophonics, wedi cael ei ddarganfod yn farw yn ei gartref yng Nghwm Cynon.

Galwyd y gwasanaethau brys i dŷ Cable ble darganfuwyd ei gorff am 5:30 heddiw (Dydd Llun, 7 Mehefin).

Nid yw’r heddlu wedi sefydlu achos y farwolaeth eto, ond nid oes amgylchiadau amheus o’i amgylch.

Cadarnhaodd mam y cerddor, Mabel, y newyddion mewn cyfweliad gyda WalesOnline, yn dweud: “Mae Stuart wedi teithio o amgylch y byd efo’r band a dwi wedi poeni gymaint. Mae o nawr wedi setlo lawr ac mae hyn wedi digwydd. Nid ydym wedi derbyn y peth eto.”

Mewn datganiad arall dywedodd Paul, brawd Cable: “Nid oes gan y teulu ddim mwy i ddweud ar y cyfnod hwn. Mae yn nwylo’r heddlu.”

Saith mlynedd yn l gadawodd Cable, oedd yn 40, y Streophonics pan roedd y band yn ei gyhuddo o esgeuluso ymarferiadau gan ffafrio ei yrfa gyfryngol oedd yn cynnwys ei sioe teledu, Cable TV.

Yn dilyn gwahanu o’r band, parhaodd Cable gyda’i yrfa gyfryngol, yn cyflwyno rhaglen deledu arall o’r enw Cable Connects, a Cable Rock, sioe ar BBC Radio Wales.

Bu Cable hefyd yn drymio dros dro i’r Stone Gods, band o gyn aelodau The Darkness, ac roedd i fod yn chwarae’r Ŵyl Download y penwythnos yma gyda’i brif brosiect, Killing For Company.

Mae nifer o gerddorion a phobl enwog wedi bod yn talu teyrnged i’r drymiwr Cymraeg ar Wales Online.

“Newyddion trist iawn am Stuart Cable bore yma. Mae fy meddylion gyda’i ffrindiau a’i deulu.” Huw Stephens, cyflwynwr radio Cymraeg,

“Sioc fawr i glywed y newyddion trist am Stuart Cable. Roedd o bob tro yn lyfli pan roedden ni’n cyfarfod. Cariad mawr i’w deulu a’i ffrindiau. RIP.” Chris Moyles, cyflwynydd Sioe Brecwast Radio Un.

“Ers y dyddiau cynnar o The Automatic, roedd Stuart Cable yn un o’r bobl fwyaf galluog a chefnogol i ni gyfarfod. Roedd o yn un o’r ychydig bobl ddiffuant rwyt ti’n gyfarfod yn y diwydiant cerddoriaeth, os oedd o yn dweud ei fod yn dod i gig yna mi fyddai yno, ac yn un o’r bobl fwyaf brwdfrydig yno hefyd, oedd yn golygu’r byd i grŵp o rai 18 oed.

“O’r adeg honno byddem yn dod ar ei draws ymhobman a byddai bob tro yno efo gwen mawr, cwtsh ac wyneb cyfeillgar, eisiau diod a sgwrs. Roedd o’n un o’r bobl yna oedd bob tro yn gadael argraff anferth, un o’r ychydig gymeriadau mawr ar l mewn diwydiant cerddoriaeth sydd yn dod yn fwyfwy arwynebol ac wedi’i dempro lawr.

“Y tro diwethaf i mi weld o oedd pan oedd yn gwrando yn l ar drac o’n halbwm diwethaf a dyma fo’n dod atom, yn gwenu fel git, ei fodiau i fyny yn gweiddi “MAE’N SWNIO FEL SABBATH!” y clod mwyaf dwi’n meddwl byddai wedi gallu rhoi.

“Dwi’n teimlo’n lwcus mod i wedi cyfarfod Stuart, rhannu llwyfan (hyd yn oed offer drymiau) efo fo. Bydd colled enfawr ar ei l.” Iwan Griffiths, o’r band Cymraeg The Automatic.

“Pan oeddet ti’n cyfarfod Stuart, roeddet ti bob tro yn cerdded i ffwrdd efo gwen enfawr ar dy wyneb. Personoliaeth anferth oedd yn cael ei adlewyrchu yn ei ddrymio. Bydd colled gwirioneddol ar ei l. Rydym yn cydymdeimlo yn ddiffuant efo’i deulu a’i ffrindiau.” Datganiad wedi’i ryddhau gan y Manic Street Preachers.

“Newyddion trist ofnadwy am Stuart Cable, dyn mor lyfli, cynnes, doniol a thalentog.” Comedwr Rob Brydon.

Felly, gorffwys yn dawel.


Stuart Cable.

1970 – 2010.

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl