System Bwcio Ddigidol YEPS yn Dechrau’r Ail Gyfnod

By -
Dim Sylwadau

Yn ystod yr haf diwethaf, cyhoeddasom y system bwcio digidol gweithgareddau YEPS ac yn dilyn treial llwyddianus, rydym wedi ychwanegu pedwar ysgolion arall.

Yr ysgolion sydd nawr yn rhan o’r rhaglen yw YG Garth Olwg, Ysgol Uwchradd Pontypridd, Ysgol Tonyrefail, YG Mountain Ash, YG Treorci, YG Rhydywaun a YG Cwm Rhondda.

I gael mynediad i’r system bwcio, rhaid i bobl ifanc cofrestru cyfrif ar www.Wicid.tv wrth wasgu’r botwm ‘Cofrestru’ yn y gornel dde ar y top.

Defnyddiwyd y system fformat cart siopa lle fydd pobl ifanc yn ychwanegu’r gweithgareddau hoffwn wneud i mewn i’r fasged. Pryd fyddwn yn barod i symud ymlaen, fydd angen i’r person ifanc nodi cyfeiriad e-bost dilys o riant neu warchodwr iddyn nhw dderbyn ffurflen caniatâd. Ar ôl dderbyn y ffurflen wedi eu cwblhau, fydd lle’r person ifanc ar y gweithgareddau yn cael ei chadarnhau.

Os oes pobl ifanc ac/neu rieni/gwarchodwyr heb fynediad i’r we, bydd swyddog ymgysylltu ieuenctid yr ysgol yn rhoi copi papur o’r ffurflen caniatad i’r person ifanc. Mae hawl i bobl ifanc arolygu statws eu harchebion trwy wasgu’r botwm ‘Eich Cyfrif’ yn y gornel dop ar y dde ac wedyn dewis ‘Archebion Gweithgareddau’ o’r opsiynau ar y chwith.

Os oes gan unrhyw bobl ifanc ac/neu eu rhieni/gwarchodwyr unrhyw gwestiynau ynglŷn â’r system bwcio ymlaen, gallwch gysylltu â ni trwy’r tudalen YEPS Facebook neu gellir cysylltu â’r tîm gweinyddol ar 01443 744106.

Rhowch ‘like’ a dilynwch ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol isod i dderbyn newyddion a diweddariadau o YEPS a Wicid;

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl