Twf Swyddi Cymru

By -
Dim Sylwadau

Mae Educ8 Training Ltd wedi ennill contract i roi cymorth cyflogaeth i bobl ifanc rhwng 16-24 drwy raglen ‘Menter Cyflogaeth dan Gymorth’ Twf Swyddi Cymru. Mae’r rhaglen wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru.
Mae Educ8 wedi sicrhau bod cyfleoedd swyddi o ansawdd uchel ar gael , am gyfnod o 6-mis yr un gyda chyflogwyr yn ardaloedd Rhondda Cynon Taf, Caerffili a Phen-y-bont ar Ogwr.
Yn ystod y rhaglen, bydd pobl ifanc yn gweithio 25 awr yr wythnos ac yn cael eu talu yn l yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol perthnasol i’w hoedran. Bydd cyfle hefyd i dderbyn hyfforddiant gydag EduC8 unwaith y mis er mwyn datblygu sgiliau sylfaenol a galwedigaethol.
Mae swyddi ar gael i bobl ifanc rhwng 16-24 oed mewn amryw o swyddi gyda chyflogwyr da iawn.
Gallech chi weithio fel cynorthwyydd gweinyddol neu yn y diwydiant dylunio graffig neu mewn salon trin gwallt. Mae’r dewis yn eich dwylo chi….
Cliciwch y ddolen isod am ragor o wybodaeth yngl?n ’r swyddi sydd ar gael. Lawrlwythwch ffurflen gais i wneud cais am unrhyw un o’r swyddi yma
http://www.educ8training.co.uk/jobs-growth-wales-supported-employment/
Noder, rhaid e-bostio ffurflenni cais wedi’u llenwi i Marcus Thomas yn Educ8: marcust@educ8training.co.uk neu i siarad Marcus ffoniwch 01443 749000.
Mae Educ8 yn dangos llawer o ymrwymiad tuag at wella sgiliau pobl a busnesau eu cymunedau. Maen nhw’n teimlo’n gryf dros helpu eraill i gyflawni pethau nad oedden nhw’n disgwyl cyflawni ac yn ymdrechu i wella De Cymru fel lle i fyw a gwneud busnes.
Pob Lwc
oddi wrth
Y Wicid Nan

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl