Ar Draws RhCT

O’r 20fed o Ebrill bydd Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogi Ieuenctid RCT yn cynnig ystod o weithgareddau i bobl ifanc a’u teuluoedd ar wefan WICID.tv ac yn cael eu hyrwyddo trwy ein llwyfannau Cyfryngau Cymdeithasol @YEPSRCT.

Bydd gweithgareddau newydd yn cael eu rhyddhau am 12:00 bob dydd o’r wythnos. Gweler yr amserlen isod i gael mwy o wybodaeth am ba weithgareddau y byddwn yn eu cynnal yr wythnos nesaf.

YEPS Virtual Activity Programme (C) (1)