Gweithgareddau Rhithwir

Rhaglen Rhithwir Sulgwyn 2021

Dyma’r lle fyddech yn ffeindio’r holl gweithgareddau rhithwir gwych mae YEPS yn redeg bob dydd. Gallwch gyrchu unrhyw weithgaredd – nid yw’r ysgol rydych chi’n ei fynychu yn berthnasol. Dyma eich cyfle i geisio gweithgareddau gwahanol a chwrdd â bobl newydd mewn amgylchfyd sy’n llawn hwyl ac yn ddiogel, yn rhad ac am ddim!

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â’ch Cydlynwr Cyfleoedd Ieuenctid yn y Gymuned:

  • Karen Davies (Aberdar, Ioan Fedyddiwr & Rhydywaun) – 07799 132132
  • Caroline Wool (Aberpennar, Pontypridd & Cardinal Newman) – 07769 164717
  • Hannah Buckmaster (Bryn Celynnog, Y Ddraenen Wen & Garth Olwg) – 07887 450725
  • Rhys Hopkins (Treorci & Nantgwyn) – 07800 906153
  • Steven Howells (Glynrhedynog, Porth & Cwm Rhondda) – 07799 132148
  • Caroline Wool (Y Pant, Tonyrefail & Llanhari) – 07769 164717