Gweithgareddau

Mae Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid (YEPS) Rhondda Cynon Taf wedi ymrwymo i gefnogi pobl ifanc i gyflawni eu potensial.

Un ffordd rydym yn wneud hyn yw trwy ddarparu rhaglen lawn ac atyniadol o weithgareddau i bobl ifanc oed 11-25 trwy gydol ysgolion a chymunedau RhCT. Ar y tudalen yma ffeindiwch ein rhaglen gyfredol trwy gydol y sir – mae ‘na rhywbeth i bawb.

Cymrwch yr amser i ymchwilio’r rhaglenni i weld beth sydd ar gael yn eich ardal leol. Cyn bo hir fydd modd i chi cofrestru am y gweithgareddau ar lein ar Wicid.

Os hoffech wybod mwy am y gweithgareddau, gallwch gysylltu gydag YEPS drwy’r gyfryngau cymdeithasol: Facebook – YEPSRCT / Twitter – @YepsRCT neu trwy swyddfa YEPS ar 01443 281436.