Amserlen Clwb Ieuenctid Rhithwir – Rhondda

Fel rydym ni wedi dweud ar ein cyfryngau cymdeithasol a’r wefan, mae YEPS yn dal i fod yma yn ystod yr achosion o Covid-19, er bod angen i hyn fod ar-lein yn bennaf. Ydy, mae ein clybiau ieuenctid rheolaidd wedi cau, ond rydym am gynnal Clwb Rhithwir Ieuenctid unwaith yr wythnos am 6pm ar gyfer eich clwb ieuenctid rheolaidd gyda’ch gweithwyr ieuenctid. Byddwn yn cynnal y sesiynau hyn ar Zoom, felly cofiwch lawrlwytho’r ap ar eich ffonau, tabledi neu gliniaduron. Bydd angen i chi anfon neges destun at y gweithiwr arweiniol yn y clwb i ddweud eich bod am ymuno â’r clwb ieuenctid rhithwir, ac yna byddant yn anfon y cod Zoom atoch ar gyfer y clwb. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni trwy e-bostio yeps@rctcbc.gov.uk neu ar Facebook / Instagram @YEPSRCT.

Y gweithiwr arweiniol ar gyfer clybiau ieuenctid Rhondda i chi anfon neges destun yw:

Clwb Ieuenctid Treorchi – Martyn David 07880044440
Clwb Ieuenctid  Hope Church – Rhys Rogers 07887450724
Clwb Ieuenctid  Ynyshir a Ffactri Pop – Chelsea Edwards 07769164715
Ferndale Youth Club – Steven Howells 07799132148

Ar ol Ysgol Darpariaeth Estynedig
Dydd Llun
Magic (Treorchy/Tonypandy)
Zoom - code sent by text/email after sign-up 4pm - 5pm
Radio Presenting (Ferndale, Porth & Cwm Rhondda)
Zoom - code sent by text/email after sign-up 4pm - 5pm
Dydd Mawrth
Warhammer (Treorchy/Tonypandy)
Zoom - code sent by text/email after sign-up 4pm - 5pm
Boxing / Fitness (Ferndale, Porth & Cwm Rhondda)
Zoom - code sent by text/email after sign-up 4pm-5pm
Dydd Mercher
Boxing / Fitness (Treorchy/Tonypandy)
Zoom - code sent by text/email after sign-up 4pm - 5pm
Arts & Crafts (Ferndale, Porth & Cwm Rhondda)
Zoom - code sent by text/email after sign-up 4-5pm
Dydd Iau
Arts & Crafts (Treorchy/Tonypandy)
Zoom - code sent by text/email after sign-up 4-5pm
Photography with your Phone (Ferndale, Porth & Cwm Rhondda)
Zoom - code sent by text/email after sign-up 4pm - 5pm
Clwb Ieuenctid Rhondda (Gorllewin 1)
Zoom - code sent by text/email after sign-up 6pm - 7pm
Clwb Ieuenctid Rhondda (Gorllewin 2)
Zoom - code sent by text/email after sign-up 6pm - 7pm
Dydd Gwener
Radio Presenting (Treorchy/Tonypandy)
Zoom - code sent by text/email after sign-up 2pm - 3pm

Darpariaeth Gwyliau

Nid oes unrhyw ddarpariaethau Gwyliau ar gael ar hyn o bryd yn y lleoliad hwn.