Amserlen Clwb Ieuenctid Rhithwir Taf

Fel rydym ni wedi dweud ar ein cyfryngau cymdeithasol a’r wefan, mae YEPS yn dal i fod yma yn ystod yr achosion o Covid-19, er bod angen i hyn fod ar-lein yn bennaf. Ydy, mae ein clybiau ieuenctid rheolaidd wedi cau, ond rydym am gynnal Clwb Rhithwir Ieuenctid unwaith yr wythnos am 6pm ar gyfer eich clwb ieuenctid rheolaidd gyda’ch gweithwyr ieuenctid. Byddwn yn cynnal y sesiynau hyn ar Zoom, felly cofiwch lawrlwytho’r ap ar eich ffonau, tabledi neu gliniaduron. Bydd angen i chi anfon neges destun at y gweithiwr arweiniol yn y clwb i ddweud eich bod am ymuno â’r clwb ieuenctid rhithwir, ac yna byddant yn anfon y cod Zoom atoch ar gyfer y clwb. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni trwy e-bostio yeps@rctcbc.gov.uk neu ar Facebook / Instagram @YEPSRCT.

Y gweithiwr arweiniol ar gyfer clybiau ieuenctid Taf i chi anfon neges destun yw:

Clwb Ieuenctid Pontypridd – Amy Bolderson 07887450723
Clwb Ieuenctid Glyncoch – Amy Bolderson 07887450723
Clwb Ieuenctid Ilan – Christie Williams 07887450748
Clwb Ieuenctid Bryn Celynnog – Liam Jones 07887450714
Clwb Ieuenctid Garth Olwg – Shauna Richards 07887450746
Clwb Ieuenctid Llanhari – Rhys James 07825675704
Clwb Ieuenctid Capel Farm – Andrew Burrows 07887450750

Darpariaeth Estynedig
Dydd Llun
Clwb Ieuenctid Bryn Celynnog
Zoom meeting - text Youth Worker for Zoom code 6pm - 7pm
Dydd Mawrth
Clwb Ieuenctid Pontypridd
Zoom meeting - text Youth Worker for Zoom code 6pm - 7pm
Clwb Ieuenctid Ddraenen Wen
Zoom meeting - text Youth Worker for Zoom code 6pm - 7pm
Dydd Iau
Clwb Ieuenctid Glyncoch
6pm - 7pm
Clwb Ieuenctid Garh Olwg
Zoom meeting - text Youth Worker for Zoom code 6pm - 7pm
Clwb Ieuenctid Llanhari
Zoom meeting - text Youth Worker for Zoom code 6pm - 7pm
Clwb Ieuenctid Capel Farm
Zoom meeting - text Youth Worker for Zoom code 6pm - 7pm

Darpariaeth Gwyliau

Nid oes unrhyw ddarpariaethau Gwyliau ar gael ar hyn o bryd yn y lleoliad hwn.