*Clwb Ieuenctid Rhithwir Taf*

Fel rydym ni wedi dweud ar ein cyfryngau cymdeithasol a’r wefan, mae YEPS yn dal i fod yma yn ystod yr achosion o Covid-19, er bod angen i hyn fod ar-lein yn bennaf. Ydy, mae ein clybiau ieuenctid rheolaidd wedi cau, ond rydym am gynnal Clwb Rhithwir Ieuenctid unwaith yr wythnos am 6pm gyda’ch gweithwyr ieuenctid. Byddwn yn cynnal y sesiynau hyn ar Zoom, felly cofiwch lawrlwytho’r ap ar eich ffonau, tabledi neu gliniaduron. Bydd angen i chi anfon neges destun i un o weithwyr y clwb i ddweud eich bod am ymuno â’r clwb ieuenctid rhithwir, ac yna byddant yn anfon y cod Zoom atoch ar gyfer y clwb. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni trwy e-bostio yeps@rctcbc.gov.uk neu ar Facebook / Instagram @YEPSRCT.

Clwb Ieuenctid Rhithwir Taf – Manylion Cyswllt:

Kelsey Stevens (Y Pant) 07384537280
Tracey Webster (Cardinal Newman) 07557082887
Christie Williams (Hawthorn) 07887450748
Liam Jones (Bryn Celynnog) 07887450714
Shauna Richards (Garth Olwg) 07887450746
Rhys James (Llanhari) 07825675704
Andrew Burrows (Tonyrefail) 07887450750

Ymunwch â ni am gemau, cwisiau, cystadlaethau, cyngor, sgwrs a lot o hwyl a sbri!

Darpariaeth Gwyliau

Nid oes unrhyw ddarpariaethau Gwyliau ar gael ar hyn o bryd yn y lleoliad hwn.