Clwb Fusion Tonyrefail

Mae Clwb Fusion yn cael ei redeg gan y Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid ac mae’n galluogi pobl ifanc i ddod at ei gilydd mewn amgylchedd diogel, di-alcohol. Cefnogir yn llawn gan Heddlu De Cymru.

Dyddiadau Canolfan Hamdden Tonyrefail

Dydd Gwener, Ionawr 11eg
Dydd Gwener, Chwefror 8fed
Dydd Gwener, Mawrth 8fed 

Dydd Gwener, Ebrill 12eg
Dydd Gwener, Mai 10fed
Dydd Gwener, Mehefin 14eg
Dydd Gwener, Gorffennaf 12eg 

Dydd Gwener, Awst 9fed (Wedi’i Ganslo)
Dydd Gwener, Medi 13eg
Dydd Gwener, Hydref 11eg
Dydd Gwener, Tachwedd 8fed
Dydd Gwener, Rhagfyr 13eg

Amser: 6:30yh – 9:30yh
Tocynnau: Aelodau £1.50 // Ddim yn Aelod £2
Oedran 11+

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am Clwb Fusion, mae croeso i chi gysylltu â ni yn ein Swyddfa YEPS* ar 01443 281436 neu anfon neges atom trwy’r gyfryngau cymdeithasol:

Facebook – YEPSRCT

Twitter – YEPSRCT

Instagram – YEPSRCT

*Mae dod yn aelod yn hawdd. Gofynnwch ar y drws!

Darpariaeth Gwyliau

Nid oes unrhyw ddarpariaethau Gwyliau ar gael ar hyn o bryd yn y lleoliad hwn.