Clwb Fusion y Ddraenen Wen

Mae Clwb Fusion yn cael ei redeg gan y Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid ac mae’n galluogi pobl ifanc i ddod at ei gilydd mewn amgylchedd diogel, di-alcohol. Cefnogir yn llawn gan Heddlu De Cymru.

Dyddiadau Canolfan Cymunedol y Ddraenen Wen

Dydd Gwener, Ionawr 31ain
Dydd Gwener, Chwefror 28ain
Dydd Gwener, Mawrth 27ain
Dydd Gwener, Ebrill 24ain
Dydd Gwener, Mai 29ain
Dydd Gwener, Mehefin 26ain
Dydd Gwener, Gorffennaf 31ain
Dydd Gwener, Medi 25ain
Dydd Gwener, Hydref 30ain
Dydd Gwener, Tachwedd 27ain

Amser: 6:30yh – 9:30yh
Tocynnau: £2
Oedran 11+

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am Clwb Fusion, mae croeso i chi gysylltu â ni yn ein Swyddfa YEPS* ar 01443 281436 neu anfon neges atom trwy’r gyfryngau cymdeithasol:

Facebook – YEPSRCT

Twitter – YEPSRCT

Instagram – YEPSRCT

*Mae dod yn aelod yn hawdd. Gofynnwch ar y drws!

Darpariaeth Gwyliau

Nid oes unrhyw ddarpariaethau Gwyliau ar gael ar hyn o bryd yn y lleoliad hwn.