Clwb Fusion Ystrad

Mae Clwb Fusion yn cael ei redeg gan y Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid ac mae’n galluogi pobl ifanc i ddod at ei gilydd mewn amgylchedd diogel, di-alcohol. Cefnogir yn llawn gan Heddlu De Cymru.

Dyddiadau Canolfan Chwaraeon Ystrad Rhondda

Dydd Gwener, Ionawr 17eg
Dydd Gwener, Chwefror 21ain
Dydd Gwener, Mawrth 20fed
Dydd Gwener, Ebrill 17eg
Dydd Gwener, Mai 15fed
Dydd Gwener, Mehefin 19eg
Dydd Gwener, Gorffennaf 17eg
Dydd Gwener, Awst 21ain
Dydd Gwener, Medi 18fed
Dydd Gwener, Hydref 16eg
Dydd Gwener, Tachwedd 20fed
Dydd Gwener, Rhagfyr 04ain

Amser: 6:30yh – 9:30yh
Tocynnau: Aelodau £1.50 // Ddim yn Aelod £2
Oedran 11+

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am Clwb Fusion, mae croeso i chi gysylltu â ni yn ein Swyddfa YEPS* ar 01443 281436 neu anfon neges atom trwy’r gyfryngau cymdeithasol:

Facebook – YEPSRCT

Twitter – YEPSRCT

Instagram – YEPSRCT

*Mae dod yn aelod yn hawdd. Gofynnwch ar y drws!

Darpariaeth Gwyliau

Nid oes unrhyw ddarpariaethau Gwyliau ar gael ar hyn o bryd yn y lleoliad hwn.