Clwb Fusion Ystrad

Mae Clwb Fusion yn cael ei redeg gan y Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid ac mae’n galluogi pobl ifanc i ddod at ei gilydd mewn amgylchedd diogel, di-alcohol. Cefnogir yn llawn gan Heddlu De Cymru.

Dyddiadau Canolfan Chwaraeon Ystrad Rhondda

Dydd Gwener, Ionawr 18fed
Dydd Gwener, Chwefror 15fed
Dydd Gwener, Mawrth 15fed 

Dydd Gwener, Ebrill 5ed
Dydd Gwener, Mai 17eg
Dydd Gwener, Mehefin 21ain
Dydd Gwener, Gorffennaf 19eg 

Dydd Gwener, Awst 16eg (Wedi’i Ganslo)
Dydd Gwener, Medi 20ain
Dydd Gwener, Hydref 18fed
Dydd Gwener, Tachwedd 15fed
Rhagfyr i’w gadarnhau

Amser: 6:30yh – 9:30yh
Tocynnau: Aelodau £1.50 // Ddim yn Aelod £2
Oedran 11+

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am Clwb Fusion, mae croeso i chi gysylltu â ni yn ein Swyddfa YEPS* ar 01443 281436 neu anfon neges atom trwy’r gyfryngau cymdeithasol:

Facebook – YEPSRCT

Twitter – YEPSRCT

Instagram – YEPSRCT

*Mae dod yn aelod yn hawdd. Gofynnwch ar y drws!

Darpariaeth Gwyliau

Nid oes unrhyw ddarpariaethau Gwyliau ar gael ar hyn o bryd yn y lleoliad hwn.