Clwb Ieuenctid Bryn Celynnog (Bl 8) – Sglefrio Ia yng Nghastell Caerdydd

Darpariaeth Gwyliau

Sglefrio Ia @ Castell Caerdydd
Bydd y bws yn gadael Ysgol Gyfun Bryn Celynnog am 3.45pm ac yn dychwelyd i'r ysgol am 7.20pm. Bydd eich plentyn angen gwisgo gorchudd wyneb ar y bws, oni bai ei fod wedi'i eithrio.

Bydd eich plentyn angen arian poced os hoffen nhw brynu bwyd a diod yn y Castell. Os na, bydd angen iddynt ddod â'u diodydd a'u byrbrydau eu hunain.

Bydd cyfle i'ch plentyn newid i'w dillad plaen ar ol ysgol - cofiwch lapio'n gynnes!
Dosbarth Llawn