Clwb Ieuenctid Glynrhedynog

Clwb Ieuenctid Glynrhedynog – Mae rhaglen Tymor yr Hydref yn rhedeg o Ddydd Llun 16eg o Fedi i Ddydd Gwener 6fed o Ragfyr.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â YEPS ar 01443 281436.

Darganfyddwch pa gweithgareddau arall sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

Darpariaeth Estynedig
Dydd Mawrth
Clwb Ieuenctid
Ferndale Community School / Ysgol Gymunedol Glynrhedynog 5:30-8:00

Darpariaeth Gwyliau

Nid oes unrhyw ddarpariaethau Gwyliau ar gael ar hyn o bryd yn y lleoliad hwn.