Clwb Ieuenctid Llanhari

Clwb Ieuenctid Llanhari – Mae rhaglen Tymor yr Hydref yn rhedeg o Ddydd Llun 16eg o Fedi i Ddydd Gwener 6fed o Ragfyr.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â YEPS ar 01443 281436.

Darganfyddwch pa gweithgareddau arall sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

Darpariaeth Estynedig
Dydd Iau
Clwb Ieuenctid
Ysgol Llanhari 6:00pm-8:00pm
Clwb Ieuenctid (Pyrography)
Ysgol Llanhari 6.00pm-8.00pm
Clwb Ieuenctid (Pel-Droed)
Ysgol Llanhari 6.00pm-8.00pm
Clwb Ieuenctid (Hoci Smash)
Ysgol Llanhari 6.00pm-8.00pm

Darpariaeth Gwyliau

Nid oes unrhyw ddarpariaethau Gwyliau ar gael ar hyn o bryd yn y lleoliad hwn.