Clwb Ieuenctid Rhydyfelin

Clwb Ieuenctid Rhydyfelin – Mae rhaglen Tymor yr Hydref yn rhedeg o Ddydd Mawrth 3ydd o Fedi i Ddydd Mawrth 17eg o Ragfyr

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â YEPS ar 01443 281436.

Darganfyddwch pa gweithgareddau arall sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

Mae Gwasanaeth Iechyd Rhywiol ar gael ar nos Fawrth

Darpariaeth Estynedig
Dydd Mawrth
Clwb Ieuenctid
Canolfan Ilan / Ilan Centre 5:00 - 8:00
Ychwanegu i’r Fasged

Darpariaeth Gwyliau

Taith Ysbryd
Llancaiach Fawr

Bws yn Gadael Canolfan Ilan: 5.00yh
Bws yn Dychwelyd i Ganolfan Ilan: 8.15yh

RHYBUDD – Nid yw’r taith yn addas i’r gwangalon!

Bydd angen gwisgo dillad ac esgidiau addas. Ni chaniateir sach deithio na bwyd a diod.
Ychwanegu i’r Fasged