Clwb Ieuenctid Treorci

Clwb Ieuenctid Treorci – Mae rhaglen Tymor yr Hydref yn rhedeg o Ddydd Llun 2ail o Fedi i Ddydd Gwener 20fed o Ragfyr.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â YEPS ar 01443 281436.

Darganfyddwch pa gweithgareddau arall sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

Darpariaeth Estynedig
Dydd Mawrth
Clwb Ieuenctid
Treorchy Boys and Girls Club / Clwb Bechgyn a Merched Treorci 5:30-8:00
Harddwch
Treorchy Boys and Girls Club / Clwb Bechgyn a Merched Treorci 5:30 - 8:00
Pel-Droed
Treorchy Boys and Girls Club / Clwb Bechgyn a Merched Treorci 7:00 - 8:00
Dydd Iau
Clwb Ieuenctid
Treorchy Boys and Girls Club / Clwb Bechgyn a Merched Treorci 5:30 - 8:00
Bwrdd Tenis
Treorchy Boys and Girls Club / Clwb Bechgyn a Merched Treorci 7:00 - 8:00

Darpariaeth Gwyliau

Nid oes unrhyw ddarpariaethau Gwyliau ar gael ar hyn o bryd yn y lleoliad hwn.