Clwb Ieuenctid Y Ddraenen Wen

Clwb Ieuenctid Y Ddraenen Wen – Mae rhaglen Tymor yr Hydref yn rhedeg o Ddydd Iau 5ed o Fedi i Ddydd Iau 19eg o Ragfyr

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â YEPS ar 01443 281436.

Darganfyddwch pa gweithgareddau arall sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

Mae Gwasanaeth Iechyd Rhywiol ar gael ar nos Iau

Darpariaeth Estynedig
Dydd Iau
Clwb Ieuenctid
Adain Ieuenctid / Youth Wing 5:00 - 8:00
Sgiliau DJ
Adain Ieuenctid / Youth Wing 5:00 - 7:00

Darpariaeth Gwyliau

Nid oes unrhyw ddarpariaethau Gwyliau ar gael ar hyn o bryd yn y lleoliad hwn.