Clwb Ieuenctid Ynyshir a Wattstown

Clwb Ieuenctid Ynyshir a Wattstown – Mae rhaglen Tymor yr Hydref yn rhedeg o Ddydd Llun 16eg o Fedi i Ddydd Gwener 6fed o Ragfyr.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â YEPS ar 01443 281436.

Darganfyddwch pa gweithgareddau arall sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

Darpariaeth Estynedig
Dydd Llun
Clwb Ieuenctid
Ynyshir and Wattstown Boys Club / Clwb Bechgyn Ynyshir a Wattstown 5:15-8:00
Dydd Mercher
Clwb Ieuenctid
Ynyshir and Wattstown Boys Club / Clwb Bechgyn Ynyshir a Wattstown 5:15-8:00
Pel-Droedd
Ynyshir and Wattstown Boys Club / Clwb Bechgyn Ynyshir a Wattstown 6:45-7:45
Gwallt a Harddwch
Ynyshir and Wattstown Boys Club / Clwb Bechgyn Ynyshir a Wattstown 6:00-8:00

Darpariaeth Gwyliau

Nid oes unrhyw ddarpariaethau Gwyliau ar gael ar hyn o bryd yn y lleoliad hwn.