Clwbiau Ieuenctid Taf

Bydd rhaglen Tymor yr Haf Clwbiau Ieuenctid Taf yn rhedeg o Ddydd Llun 13eg Mai – Dydd Gwener 12fed Gorffennaf

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â’r tîm YEPS ar 01443 281436.

Darpariaeth Estynedig
Dydd Llun
Croeso i Bawb yn Ysgol Uwchradd y Ddraenen Wen! 5.00 – 8.00yh Gêmau Cyfrifiadur, Clinig Iechyd, Pŵl a Llawer Mwy!
Bryn Celynnog - Croeso i Bawb! 5.00 – 8.00yh ‘Pyrography’, Gemau Cyfrifiadur, Cyngor ac Arweiniad, Pŵl a Llawer Mwy!
Cardinal Newman - Croeso i Bawb yn Ysgol Uwchradd y Ddraenen Wen! Gêmau Cyfrifiadur, Pŵl a Llawer Mwy!
5.00 – 8.00yh
Croeso i Bawb yn Ysgol Llanhari! Celfyddyd Bop, Pêl-droed, Gêmau, a Llawer Mwy!
6.00 – 8.00yh
Tonyrefail - Croeso i Bawb! Clwb DJ, Gemau, Cyngor ac Arweiniad, Tenis Bwrdd a Llawer Mwy!
4.45 – 7.00yh
Dydd Mawrth
Garth Olwg - Croeso i Bawb 5.00 – 8.00yh Tenis Bwrdd, Pŵl, Celfyddyd Bop a Llawer Mwy!
Croeso i Bawb yn Ysgol Uwchradd Pontypridd! 5.00 – 7.00yh Coginio, Chwaraeon Amrywiol, Gwybodaeth, Cyngor ac Arweiniad!
Dydd Mercher
Bryn Celynnog - Croeso i Bawb! 5.00 – 8.00yh Chwaraeon, Gemau Cyfrifiadur, Cyngor ac Arweiniad, Pŵl a Llawer Mwy!
Croeso i Bawb yn Y Pant! Futsal
6.00 – 8.00yh
Dydd Iau
Garth Olwg - Croeso i Bawb 5.00 – 8.00yh Gwisg Dwdlan, Tenis Bwrdd, Gêmau, Pŵl, a Llawer Mwy!
Croeso i Bawb yn Ysgol Uwchradd y Ddraenen Wen! 5.00 – 8.00yh Clwb DJ, Clinig Iechyd, Gêmau Cyfrifiadur, Pŵl a Llawer Mwy!
Croeso i Bawb yng Nghanolfan Gymunedol Glyncoch! 6.00 – 8.00yh Pêl-droed 6.00 – 7.00yh
Cardinal Newman - Croeso i Bawb yn Ysgol Uwchradd y Ddraenen Wen! Clwb DJ, Gêmau Cyfrifiadur, Pŵl a Llawer Mwy!
5.00 – 8.00yh
Croeso i Bawb yn Ysgol Llanhari! Clwb DJ, Celf a Chrefft, Gêmau, a Llawer Mwy!
6.00 – 8.00yh
Tonyrefail - Croeso i Bawb! ‘Pyrography’, Gemau, Cyngor ac Arweiniad, Tenis Bwrdd a Llawer Mwy!
4.45 – 7.00yh

Darpariaeth Gwyliau

Nid oes unrhyw ddarpariaethau Gwyliau ar gael ar hyn o bryd yn y lleoliad hwn.