Comic Con – (Ysgol Uwchradd Ponty, MACS a Cardinal Newman)

Gweithgaredd ar gae ar gyfer disgyblion o Ysgol Uwchradd Pontypridd, Ysgol Uwchradd Aberpennar a Ysgol Cardinal Newman.

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â YEO Amy Bolderon ar 07887450723, YEO Lee Taylor ar 078725675849, YEO Tracey Webster ar 07557082887 neu CYOC Dennis Payne ar 07768357268.