Comic Con – (Bryn Celynnog, Hawthorn a YG Garth Olwg)

Gweithgaredd ar gae ar gyfer disgyblion o Ysgol Gyfun Bryn Celynnog, Ysgol Uwchradd Y Ddraenen Wen a Ysgol Gyfun Garth Olwg.

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â YEO Liam Jones ar 07887450714, Christie Williams ar 07887450748, Shauna Richards ar 07887450746 neu CYOC Hannah Buckmaster ar 07887450725.