Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Os ydych chi’n 11-25 oed ac yn byw yn RhCT gallwch fod yn rhan o’n Fforwm Ieuenctid Cydraddoldeb ac Amrywiaeth a chael hwyl trwy weithio ar brosiectau cymunedol a thrwy gefnogi gwasanaethau sy’n mynd i’r afael â’r mater allweddol hwn. Byddwch hefyd yn derbyn hyfforddiant a all eich helpu i ennill sgiliau hanfodol ar gyfer y dyfodol. Mae ein fforwm wedi ymrwymo i fod yn deg ac yn gynhwysol ac rydym yn credu mewn hyrwyddo cydraddoldeb, gwerthfawrogi amrywiaeth a gweithio’n gynhwysol. Dyma’r byd rydyn ni ei eisiau ar gyfer y gwasanaeth YEP, y bobl ifanc a’r bobl a’r cymunedau rydyn ni’n eu helpu. Rydym am amddiffyn a hyrwyddo hawliau pobl ifanc ac nid ydym yn goddef bwlio, aflonyddu ac erledigaeth. Bydd ein fforwm yn helpu i chwalu rhwystrau yn ein cyfleoedd gwaith, ein gweithleoedd a’n gwasanaethau a byddwn yn gwneud hyn trwy ymgynghori’n rheolaidd, cefnogi prosiectau cymunedol, trafodaethau, monitro ac adolygu. Mae’n bwysig i’n fforwm roi cyfle teg i bawb mewn bywyd.

Ymunwch â ni a gallwch CHI ddweud eich dweud CHI am yr hyn sy’n digwydd pan fydd penderfyniadau allweddol yn cael eu gwneud ynghylch materion cydraddoldeb ac amrywiaeth sy’n effeithio ar bobl ifanc.

Am rhagor o wybodaeth ar yr Fforwm hwn, cysylltwch a Shauna ar: 07887450746

Darpariaeth Gwyliau

Nid oes unrhyw ddarpariaethau Gwyliau ar gael ar hyn o bryd yn y lleoliad hwn.