Cynon

Darpariaeth Gwyliau

Sgiliau Radio a DJ yn Ynys 1-3pm
Rhowch gynnig ar rai Sgiliau DJ ac efallai y cewch eich llais ar radio lleol hyd yn oed
Tiwtorial Celf Ewinedd a Harddwch ym Mharc Gwledig Cwm Dâr 1-3pm
Dysgwch dechnegau Celf Ewinedd a chael tiwtorial Harddwch gan weithiwr proffesiynol. Cynhelir y sesiwn yn yr ystafell gynadledda sydd wedi'i lleoli yn y cwrt a bydd yn unol â chanllawiau covid cyfredol y llywodraeth. 1-3pm
Dosbarth Llawn
Jam Sglefrio Aberdâr 1-4pm
Ymunwch yn Jam Sglefrio Aberdâr a chael gwersi gan weithiwr proffesiynol
Dosbarth Llawn
Pêl-droed Swigod yn Ynys 1-3pm
Dewch i roi cynnig ar bêl-droed swigod ochr yn yr Ynys mae'n gymaint o hwyl ac nid yn unig i fechgyn felly dewch ar ferched yn ymuno yn haf Hwyl !
Dewch yn barod am y tywydd ar y diwrnod a gwisgwch hyfforddwyr a dewch â lluniaeth addas.
Dosbarth Llawn
Sgiliau Radio a DJ yn ynys
Rhowch gynnig ar rai Sgiliau DJ ac efallai y cewch eich llais ar radio lleol hyd yn oed
Zip World
Profwch daith oes yn Zip World yn Hirwaun !

Ni ddarperir cludiant felly mae'n rhaid i chi wneud eich ffordd eich hun yno ac adref.
Taith i'r Sinema (gyda YG Aberpennar)
12pm - 4pm
Showcase Cinemas, Nantgarw

Nid oes trafnidiaeth ar gael ar gyfer y taith hon
Sgiliau Radio a DJ yng Nghredwm Cwmaman
Rhowch gynnig ar rai Sgiliau DJ ac efallai y cewch eich llais ar radio lleol hyd yn oed
Sgiliau Paratoi'r Fyddin yng Nghoed-droed Cwmaman 1-3pm
Rewch ati i roi cynnig ar rai driliau cadwch yn heini'r fyddin a gweld a ydych chi'n gwneud y toriad?
Aml-Chwaraeon ym Mlaengwawr 1-3pm
Dewch i ymuno â'ch gweithwyr ieuenctid lleol yn yr Haf o Hwyl ym maes chwaraeon Blaengwawr. Paratowch ar gyfer y tywydd ar y diwrnod a gwisgwch hyfforddwyr.

Dewch â lluniaeth addas.
Pontio Blwyddyn 6 Dydd Mercher Bushcraft ym Mharc Gwledig Cwm Dâr 1-3pm
Ydych chi'n meddwl y gallwch oroesi yn helynt Cwm Cynon?

Ydych chi'n meddwl y gallwch oroesi yn helynt Cwm Cynon? Yna, byddai'n well i chi ddysgu rhai Sgiliau Bushcraft.
Trampolinio @ Parc Trampolinio Vertigo, Merthyr (gyda YG Aberpennar)
1pm - 3pm (Cwrdd wrth Vertigo am 12.30pm)
Parc Trampolinio Vertigo, Merthyr

Gwisgwch dillad addas ar gyfer y gweithgaredd a bydd angen diod.
Nid oes trafnidiaeth ar gael ar gyfer y taith hon.
Dosbarth Llawn
Pêl-droed Swigod yn Ynys 1-3pm
Dewch i roi cynnig ar bêl-droed swigod ochr yn yr Ynys mae'n gymaint o hwyl ac nid yn unig i fechgyn felly dewch ar ferched yn ymuno yn haf Hwyl !
Dewch yn barod am y tywydd ar y diwrnod a gwisgwch hyfforddwyr a dewch â lluniaeth addas.
Sgiliau Radio a DJ yn Ynys 1-3pm
Rhowch gynnig ar rai Sgiliau DJ ac efallai y cewch eich llais ar radio lleol hyd yn oed
Dosbarth Llawn
Hyfforddiant CSCS 16+ oed 23-27 Awst. 9.15am-3.30pm bob dydd
Beth yw cerdyn CSCS? Mae'r cerdyn CSCS ar gael i weithwyr adeiladu yn y DU ac mae'n ffordd o ddangos i gyflogwyr sy'n rhedeg safleoedd adeiladu fod gan unigolyn y cymwysterau a'r hyfforddiant cywir er mwyn ymgymryd â'r swydd.
Blwyddyn 6 Pontio Diwrnod Adeiladu Tîm Dydd Mercher yn Nyffryn Dâr 1-3pm
A ydych ar fin dechrau ym Mlwyddyn 7 ? Dyma'ch cyfle i gael hwyl a chwrdd â ffrindiau newydd yn y gweithgaredd adeiladu tîm gwych hwn ym Mharc Gwledig Cwm Dâr
Sgiliau Radio a DJ ym Mharc Gwledig Cwm Dâr 1-3pm
Rhowch gynnig ar rai Sgiliau DJ ac efallai y cewch eich llais ar radio lleol hyd yn oed
Dosbarth Llawn
Dydd Mercher Lles yn yr YNYS 12-4pm
Ymunwch â ni yn ein digwyddiad Dydd Mercher Lles am gyngor ac arweiniad gwybodaeth ac efallai rhowch gynnig ar rywbeth newydd ar y diwrnod gyda llawer o weithgareddau i ddewis ohonynt.
Lles dydd Mercher ym Mharc Gwernifor 1-4pm
Ymunwch â ni yn ein digwyddiad Dydd Mercher Lles am gyngor ac arweiniad gwybodaeth ac efallai rhowch gynnig ar rywbeth newydd ar y diwrnod gyda llawer o weithgareddau i ddewis ohonynt, yn cynnwys 'Ultimate Wipeout!'.
Taith Haf Sioe Deithiol Dydd Gwener ym Mharc Gwernifor
Beth am ymuno â ni yn Sioe Deithiol Dydd Gwener ym Mharc Ponty am ychl o hwyl a gemau.
Taith Haf Sioe Deithiol Faberdare Friday yn Ynys
Beth am ymuno â ni yn Sioe Deithiol Dydd Gwener Faberdare yn yr Ynys am rywfaint o hwyl a gemau
Taith Haf Sioe Deithiol Faberdare ym Mharc Aberdâr
Beth am ymuno â ni yn Sioe Deithiol Dydd Gwener Faberdare ym Mharc Aberdâr am rywfaint o hwyl a gemau
Sesiwn Rygbi @ Y Cae, Aberpennar
3pm - 5pm
Y Cae, Aberpennar

Gwisgwch esgidiau a dillad addas ar gyfer y gweithgaredd a bydd angen diod