Diogelwch Cymunedol

Diogelwch Cymunedol

Os ydych chi’n 11-25 oed ac yn byw yn RhCT gallwch fod yn rhan o’n Fforwm Ieuenctid Diogelwch Cymunedol a chael hwyl trwy weithio ar brosiectau cymunedol a thrwy gefnogi gwasanaethau sy’n mynd i’r afael â’r mater allweddol hwn. Byddwch hefyd yn derbyn hyfforddiant a all eich helpu i ennill sgiliau hanfodol ar gyfer y dyfodol. Mae ein fforwm yn credu y gellir defnyddio lleisiau pobl ifanc yn effeithiol ar draws ystod o wasanaethau diogelwch cymunedol, a byddwn yn annog cyfranogiad pobl ifanc yn natblygiad a gwelliant y gwasanaeth diogelwch cymunedol. Bydd ein fforwm yn rhoi cyfle i bobl ifanc drafod materion perthnasol, ymgysylltu â’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau a chyfrannu at wella bywydau pobl ifanc yn eu cymunedau. Rydym am i bob person ifanc deimlo’n ddiogel yn eu cartrefi, ysgolion a chymunedau a bydd ein fforwm yn gwthio ymlaen i wneud i hyn ddigwydd.

Ymunwch â ni a gallwch CHI ddweud eich dweud CHI am yr hyn sy’n digwydd pan fydd penderfyniadau allweddol yn cael eu gwneud lle rydych chi’n byw sy’n effeithio ar ddiogelwch pobl ifanc.

Darllenwch yr adroddiad, yr adborth a’r pecyn briffio o’r prosiect Lleisiau Ifanc y mae’r fforwm ieuenctid wedi bod yn rhan ohonynt gyda’r heddlu a phartneriaid eraill.

Roundup of Discussions – Young Voices Regional Forum – June 2021
Young Voices – Panel Updates
Young Voices Regional Forum – Briefing Pack

Am fwy o wybodaeth ar yr fforwm hwn, cysylltwch a Cheryl ar: 07795142439

Darpariaeth Gwyliau

Nid oes unrhyw ddarpariaethau Gwyliau ar gael ar hyn o bryd yn y lleoliad hwn.