DWYRAIN 1 – (Aberdar, St John a Rhydywaun)

Gweithgareddau ar gae ar gyfer ysgolion Aberdar, St John a Rhydywaun.

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â YEO Beth Parsons ar 07769164593, Rachel Swarfield ar 07786523825, Geraint Evans ar 07887450740 neu CYOC Karen Davies ar 07799132132.