Dydd Iau – Gweithgareddau Rhithwir

Ar ol Ysgol Darpariaeth Estynedig
Dydd Iau
Cyflwyno ar Radio (Cyflwynir gan Bryn Celynnog, Y Ddraenen Wen & Garth Olwg)
Zoom - code sent by text/email after sign up 4pm - 5pm
Ffitrwydd HITT (Cyflwynir gan Y Pant, Tonyrefail & Llanhari)
Zoom - code sent by text/email after sign up 4pm - 5pm
Arlunio Cartwnau (Cyflwynir gan Aberpennar, Pontypridd & Cardinal Newman)
Zoom - code sent by text/email after sign up 4pm - 5pm
Ffotograffiaeth (Cyflwynir gan Glynrhedynog, Y Porth & Cwm Rhondda)
Zoom - code sent by text/email after sign up 4pm - 5pm
Her 'Go Team' gydag Empire Fighting Chance (Cyflwynir gan Ysgol Gymunedol Aberdâr, YU Ioan Fedyddiwr ac Ysgol Gyfun Rhydywaun)
Zoom - code sent by text/email after sign up 4pm - 5pm
Clwb Ieuenctid Rhithwir (Cyflwynir gan Glynrhedynog, Y Porth & Cwm Rhondda)
Zoom - code sent by text/email after sign up 6pm - 7pm
Clwb Ieuenctid Rhithwir (Cyflwynir gan Treorci & Nantgwyn)
Zoom - code sent by text/email after sign up 6pm - 7pm

Darpariaeth Gwyliau

Nid oes unrhyw ddarpariaethau Gwyliau ar gael ar hyn o bryd yn y lleoliad hwn.