Dydd Llun – Gweithgareddau Rhithwir

Ar ol Ysgol Darpariaeth Estynedig
Dydd Llun
Coginiwch! (Sesiynau Coginio a gyflwynir gan Bryn Celynnog, Y Ddraenen Wen a Garth Olwg)
Zoom - code sent by text/email after sign up 4pm - 5pm
Ffotograffiaeth (Cyflwynir gan Y Pant, Tonyrefail & Llanhari)
Zoom - code sent by text/email after sign up 4pm - 5pm
Celf gydag Amy (Cyflwynir gan Aberpennar, Pontypridd & Cardinal Newman)
Zoom - code sent by text/email after sign up 4pm - 5pm
Hudoliaeth (Cyflwynir gan Treorci & Nantgwyn)
Zoom code sent by text / email after sign up 4pm - 5pm
Cyflwyno ar Radio (Cyflwynir gan Glynrhedynog, Y Porth & Cwm Rhondda)
Zoom code sent by text / email after sign up 4pm - 5pm
Clwb Ieuenctid Rhithwir yn cynnwys Arlunio Cartwnau gyda Turnip Starfish (Cyflywnir gan Ysgol Gymuned Aberdar, YU Ioan Fedyddiwr & Ysgol Gyfun Rhydywaun)
Zoom code sent by text / email after sign up 6pm - 7pm

Darpariaeth Gwyliau

Nid oes unrhyw ddarpariaethau Gwyliau ar gael ar hyn o bryd yn y lleoliad hwn.