Dydd Mercher – Gweithgareddau Rhithwir

Ar ol Ysgol
Dydd Mercher
Arlunio Cartwnau (Cyflwynir gan Bryn Celynnog, Y Ddraenen Wen & Garth Olwg0
Zoom - code sent by text/email after sign up 4pm - 5pm
Arlunio Cartwnau (Cyflwynir gan Y Pant, Tonyrefail & Llanhari)
Zoom - code sent by text/email after sign up 4pm - 5pm
Ffotograffiaeth (Cyflwynir gan Aberpennar, Pontypridd & Cardinal Newman)
Zoom - code sent by text/email after sign up 4pm - 5pm
Coginio (Cyflwynir gan Ysgol Gymunedol Aberdâr, YU Ioan Fedyddiwr & Ysgol Gyfun Rhydywaun)
**Start date 01/03/21** Zoom code sent by text / email after sign up 4pm - 5pm
Celf a Chrefft (Cyflwynir gan Glynrhedyog, Y Porth & Cwm Rhondda)
Zoom code sent by text / email after sign up 4pm - 5pm
Celf gydag Amy (Cyflwynir gan Aberpennar, Pontypridd & Cardinal Newman)
Zoom - code sent by text/email after sign up 4-5pm

Darpariaeth Gwyliau

Nid oes unrhyw ddarpariaethau Gwyliau ar gael ar hyn o bryd yn y lleoliad hwn.