Fforwm Ieuenctid Sirol

 Gwnewch wahaniaeth yn eich cymuned, ac ymuno a Fforwm Ieuenctid Sirol!


Bydd y cyfarfodydd yma yn cael eu cynnal yn leoliadau gwahanol ar draws yr awdurdod. Bydd YEPS yn darparu cludiant ar gyfer y cyfarfodydd hyn trwy fws a fydd yn cael ei cadarnhau cyn pob cyfarfod.

Gweler y wybodaeth isod am cyfarfodydd Fforwm Ieuenctid Sirol sydd ar ddod:

Dyddiad: Dydd Mercher 25ain o Fawrth
Amser: 16:00 – 18:00
Lleoliad: Ysgol Uwchradd Pontypridd, Pontypridd CF374SF

 

Gweler isod y amseroedd DYCHWELYD ar gyfer y bysiau:

Bws Cynon:
 • Gadael lleoliad am – 6:10pm
 • Ysgol Gatholig Cardinal Newman – 6:25pm
 • Ysgol Uwchradd y Ddraenen Wen- 6:30pm
 • Ysgol Gyfun Aberpennar- 6:50pm
 • Ysgol Gymuned Aberdar – 7:00pm
 • Ysgol Uwchradd Ioan Fedyddiwr Yr Eglwys yng Ngymru- 7:10pm
 • Ysgol Gyfun Rhydywaun – 7:20pm
Bws Rhondda:
 • Gadael lleoliad am – 6:10pm
 • Ysgol Gyfun Cwm Rhondda – 6:30pm
 • Ysgol Gymunedol Y Porth – 6:40pm
 • Ysgol Nantgwyn – 6:50pm
 • Ysgol Gyfun Treorchy – 7:05pm
 • Ysgol Gymunedol Glynrhedynog – 7:25pm
Bws Taf:
 • Gadael lleoliad am – 6:10pm
 • Ysgol Garth Olwg – 6:30pm
 • Ysgol Gyfun  Bryn Celynnog – 6:40pm
 • Ysgol Gymunedol Tonyrefail – 6:55pm
 • Ysgol Gyfun Y Pant – 7:10pm
 • Ysgol Llanhari – 7:20pm
Dewisiwch y lleoliad yr hoffech gael eich casglu o’r rhestr isod o ysgolion:

 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch a YEPS ar Facebook
www.Facebook.com/YEPSRCT/

Darpariaeth Estynedig
Dydd Mercher
Ysgol Gyfun Rhydywaun
Ponty High School 15:05
Ysgol Uwchradd Ioan Fedyddiwr Yr Eglwys Yng Nghymru
Ponty High School 15:15
Ysgol Gymuned Aberdâr
Ponty High School 15:25
Ysgol Gyfun Aberpennar
Ponty High School 15:35
Ysgol Uwchradd y Ddraenen Wen
Ponty High School 15:55
Ysgol Gatholig Cardinal Newman
Ponty High School 16:00
Ysgol Llanhari
Ponty High School 14:50
Ysgol Gyfun Y Pant
Ponty High School 15:00
Ysgol Gymunedol Tonyrefail
Ponty High School 15:20
Ysgol Gyfun Bryn Celynnog
Ponty High School 15:35
Ysgol Garth Olwg
Ponty High School 15:45
Ysgol Gymuned Glynrhedynog
Ponty High School 15:05
Ysgol Gyfun Treorci
Ponty High School 15:30
Ysgol Nantgwyn
Ponty High School 15:50
Ysgol Gymunedol y Porth
Ponty High School 16:00
Ysgol Gyfun Cwm Rhondda
Ponty High School 16:10

Darpariaeth Gwyliau

Nid oes unrhyw ddarpariaethau Gwyliau ar gael ar hyn o bryd yn y lleoliad hwn.