Fforwm Lles – Cwm Taf

Yn dilyn ein gwybodaeth ddiweddar ar gyfryngau cymdeithasol y Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid ynglŷn â Fforwm Lles Cwm Taf. Cynhelir yr achlysur yng Ngwesty Miskin Manor (Ffordd Pendeulwyn, CF72 8ND) 5-8pm

Bydd cludiant i’r achlysur ac oddi yno yn cael ei ddarparu gan y Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid. I’r rhai sydd â diddordeb mewn mynychu, gweler y trefniadau cludiant isod. Trefnwch eich cludiant gan ddewis y lleoliad casglu sy’n berthnasol i chi.

Glynrhedynog – Codi am 3:10pm – Dychwelyd erbyn 9:50pm Treorci – Codi am 3:30 pm – Dychwelyd erbyn 9:30pm Aberdâr – Codi am 4:00 pm – Dychwelwch erbyn 9:00pm Pontypridd – Codi am 4:30pm – Dychwelyd erbyn 8:30 pm

Darpariaeth Gwyliau

Nid oes unrhyw ddarpariaethau Gwyliau ar gael ar hyn o bryd yn y lleoliad hwn.