Gweithgareddau Hanner Tymor yr Hydref (Dwyrain 3)

Darpariaeth Gwyliau

Pobi Calan Gaeaf! (Ar Zoom)
1.00pm - 3.00pm

Ymunwch a ni ar Zoom am brynhawn o bobi i ddathlu Calan Gaeaf!

Darperir yr holl gynhwysion yn rhad ac am ddim - casglwch nhw o Dderbynfa yr Ysgol ar Ddydd Iau 21ain o Hydref.

Cynghorir goruchwyliaeth oedolyn.
Taith i'r Sinema a Bowlio Deg
Showcase Cinemas & TenPin, Nantgarw

Cwrdd tu fas TenPin am 11.25am. Bydd y taith yn gorffen am 3.30pm.

Bydd angen pecyn bwyd neu arian poced.