*Gweithgareddau Rhithwir Hanner Tymor yr Hydref* – Dwyrain 3 (Bryn Celynnog, Garth Olwg & Y Ddraenen Wen)

Darpariaeth Gwyliau

Pobi Nos Galan Gaeaf
1.30yh - 3.30yh
Ymunwch a Rhys a Shauna i greu teisennau blasus a frawychus!
Bydd YEPS yn darparu'r cynhwysion. Bydd rhaid i'r bobl ifanc casglu'r cynhwysion o swyddfa YEPS yr ysgol.
Byddech yn derbyn cod Zoom unwaith i chi cadarnhau eich lle.

NB Mae'r gweithgaredd yn galw am goruchwyliaeth rhieniol.
Cystadleuaeth Cerfio Pwmpen
1.30yh - 3.30yh
Ymunwch a ni i gerfio pen pwmpen dychrynllyd ar gyfer Nos Galan Gaeaf!
Bydd YEPS yn darparu'r pwmpenni a ddefnydd cerfiad. Bydd rhaid i'r bobl ifanc eu casglu o swyddfa YEPS yr ysgol.
Byddech yn derbyn cod Zoom unwaith i chi cadarnhau eich lle.

NB Mae'r gweithgaredd yn galw am goruchwyliaeth rhieniol.