*Gweithgareddau Rhithwir Hanner Tymor yr Hydref* – Gorllewin 3 (Y Pant, Ysgol Llanhari & Tonyrefail)

Darpariaeth Gwyliau

Pobi Nos Galan Gaeaf
1.30yh - 3.30yh
Ymunwch a Rhys a Shauna i greu teisennau blasus a frawychus!
Bydd YEPS yn darparu'r cynhwysion. Bydd rhaid i'r bobl ifanc casglu'r cynhwysion o swyddfa YEPS yr ysgol.
Byddech yn derbyn cod Zoom unwaith i chi cadarnhau eich lle.

NB Mae'r gweithgaredd yn galw am goruchwyliaeth rhieniol.
Cystadleuaeth Cerfio Pwmpen
1.30yh - 3.30yh
Ymunwch a ni i gerfio pen pwmpen dychrynllyd ar gyfer Nos Galan Gaeaf!
Bydd YEPS yn darparu'r pwmpenni a ddefnydd cerfiad. Bydd rhaid i'r bobl ifanc eu casglu o swyddfa YEPS yr ysgol.
Byddech yn derbyn cod Zoom unwaith i chi cadarnhau eich lle.

NB Mae'r gweithgaredd yn galw am goruchwyliaeth rhieniol.
Ystafell Dianc Rhithwir - Y Pant
Ydych chi'n meddwl eich bod chi'n ddigon call i mynd allan o ystafell sydd wedi'i chloi, gan ddefnyddio gwrthrychau, codau a chliwiau i ennill yr allwedd? Dewch i ymuno â ni i feddwl yn gyflym, meddwl yn glyfar a gweithio fel tîm os ydych chi am ei wneud allan mewn pryd !!!!
Ystafell Dianc Rhithwir - Ysgol Llanhari - *Chwechd yn Unig*-Bl12
Ydych chi'n meddwl eich bod chi'n ddigon call i ddianc o ystafell sydd wedi'i chloi, gan ddefnyddio gwrthrychau, codau a chliwiau i ennill yr allwedd? Dewch i ymuno â ni i feddwl yn gyflym, meddwl yn glyfar a gweithio fel tîm os ydych chi am ei wneud allan mewn pryd !!!!
Rhithwir - Ysgol Llanhari - *Chwechd yn Unig*-Bl13
Ydych chi'n meddwl eich bod chi'n ddigon call i ddianc o ystafell sydd wedi'i chloi, gan ddefnyddio gwrthrychau, codau a chliwiau i ennill yr allwedd? Dewch i ymuno â ni i feddwl yn gyflym, meddwl yn glyfar a gweithio fel tîm os ydych chi am ei wneud allan mewn pryd !!!!