Gweithgareddau Rhithwir Hanner Tymor yr Hydref

Darpariaeth Gwyliau

Sesiwn Ffitrwydd i Gic Gychwyn yr Wythnos!
11.00yb - 12.30yh
Ymunwch a Ben o 'Empire Fighting Chance' am sesiwn ffitrwydd bydd yn cic gychwyn eich wythnos!
Byddech chi angen cit chwaraeon i gymryd rhan.
Byddech yn derbyn cod Zoom unwaith i chi cadarnhau eich lle.
Arlunio Cartwns
2.00yh - 3.30yh
Ymunwch a Nick a Lexy o Turnip Starfish am sesiwn o Arlunio Cartwns!
Byddech chi angen defnydd dylunio i gymryd rhan.
Byddech yn derbyn cod Zoom unwaith i chi cadarnhau eich lle.
Dosbarth Llawn
Ysgrifennu CV
11.00yb - 12.30yh
Oes angen help arnoch i lunio CV neu i ddiweddaru un sydd wedi'i gwblhau gennych? Ymunwch â'r sesiwn hon i gael yr holl wybodaeth a chyngor sydd eu hangen arnoch chi. Bydd cod Zoom yn cael ei rannu unwaith y bydd eich lle wedi'i gadarnhau.