*Gweithgareddau Rhithwir Y Pasg* Wythnos 1 (29/03/21-01/04/21)

Amser Cinio Ar ol Ysgol Darpariaeth Estynedig
Dydd Llun
Clwb Ieuenctid Rhithwir Dwyrain 1
Zoom meeting - code sent by text/email after sign up 6pm - 7pm
Dydd Mawrth
Lluniadu Anime gyda Lexy - Dwyrain 1 (a gynhelir gan Ysgol Gymunedol Aberdâr, AGC y Bedyddwyr Sant Ioan a YG Rhydywaun)
Zoom - code sent by text/email after sign up 12pm - 2pm
Clwb Ieuenctid Rhithwir yn cynnwys Arlunio Cartwnau gyda Turnip Starfish! (Cyflwynir gan Bryn Celynnog, Y Ddraenen Wen & Garth Olwg)
Zoom - code sent by text/email after sign up 6pm - 7pm
Dwyrain 2 - Clwb Rhiwthir Ieuenctid (Cyflwynir gan Mountain Ash, Pontypridd & Cardinal Newman)
Zoom - code sent by text/email after sign up 6pm-7pm
Dwyrain 2 - Clwb Rhiwthir Ieuenctid (Cyflwynir gan Llanhari, Tonyrefail & Y Pant)
Zoom - code sent by text/email after sign up 6pm-7pm
Dydd Mercher
Arlunio Cartwnau gyda Turnip Starfish
Zoom - code sent by text/email after sign up 12pm - 2pm
Dosbarth coginio Cacen Gaws Wyau Pasg - Dwyrain 1 (a gynhelir gan Ysgol Gymunedol Aberdâr, Ysgol AGC Bedyddwyr Sant Ioan a YG Rhydywaun)
Zoom - code sent by text/email after sign up 4pm - 5pm
Galwch heibio gyda Amy
Zoom - code sent by text/email after sign up 3pm-4pm
Dydd Iau
Pobi y Pasg - Cacen Gaws Wy Pasg! (Cyflwynir gan Bryn Celynnog, Y Ddraenen Wen & Garth Olwg)
Zoom - code sent by text/email after sign up 12pm - 1.30pm
Galwch heibio gyda Lee
Zoom - code sent by text/email after sign up 1pm-2pm
Gorllewin 3- Pobi Pasg(Cyflwynir gan Llanhari, Tonyrefail & Y Pant)
Zoom - code sent by text/email after sign up 1.30pm-3.30pm

Darpariaeth Gwyliau

Cystadleuaeth Crefftau Y Pasg! - Archebion bellach ar gau
Creu dyluniad Wy Pasg gwreiddiol i ennill cerdyn rhodd werth £20!

Archebwch lle a fyddech yn derbyn pecyn crefft trwy'r post. Creu eich dyluniad a postiwch llun ar Instagram (tagio @yepsrct #YEPSCrefftauYPasg), am gyfle i ennill un o dri wobr, (1af - £20; 2il - £10; 3ydd - £5).

Dyddiad cau yw Dydd Llun 5ed o Ebrill. Pob lwc!