Iechyd Meddwl a Lles

Iechyd Meddwl a Lles

Os ydych chi’n 11-25 oed ac yn byw yn RhCT gallwch fod yn rhan o’n Fforwm Ieuenctid Iechyd Meddwl a Lles a chael hwyl trwy weithio ar broject cymunedol a thrwy gefnogi gwasanaethau sy’n mynd i’r afael â’r mater allweddol hwn. Byddwch hefyd yn derbyn hyfforddiant a all eich helpu i ennill sgiliau hanfodol ar gyfer y dyfodol. Mae ein fforwm wedi ymrwymo i ddarparu llais cryf a helpu i wella profiadau pobl ifanc sy’n profi pryderon iechyd meddwl a lles. Rydym hefyd am i chi ymuno os oes gennych ddiddordeb yn y materion hyn. Byddwch yn gallu lleisio ein barn a gwneud awgrymiadau ar ystod o bynciau a materion a defnyddio’ch profiadau eich hun i arwain a chefnogi’r polisi a’r ymgyrchoedd cyfredol sy’n ymwneud ag iechyd meddwl. Rydym am i bob person ifanc gael ei rymuso trwy weithio gydag aelodau ein fforwm i wneud argymhellion ar gyfer newid i gefnogaeth iechyd meddwl a lles pobl ifanc.

Ymunwch â ni a gallwch CHI ddweud eich dweud CHI am yr hyn sy’n digwydd pan fydd penderfyniadau allweddol yn cael eu gwneud sy’n effeithio ar iechyd meddwl a lles pobl ifanc.

Am rhagor o wybodaeth ar yr fforwm hwn, cysylltwch a Naomi ar: 07786523825

 

Darpariaeth Gwyliau

Nid oes unrhyw ddarpariaethau Gwyliau ar gael ar hyn o bryd yn y lleoliad hwn.