Rhondda

Darpariaeth Gwyliau

Sesiwn Chwarae Fuze (Troi Lan a Chwarae. Dim angen bwcio)
1-3pm pob Dydd Mawrth tan Ddydd Mawrth 24ain o Awst 2021

Fuze, Clydach - dringo dan do ac ardal ymlacio
Diwrnod Gweithgaredd Cymunedol-Trebanog
11am-3pm @ Canolfan Cymunedol Waun Wen

Chwaraeon, Pel-rwyd, Crefft llwyn, Codio a Chelf
Pel-droed-Tonypandy
11am-1pm @ Parc Brenin Sior, Tonypandy
Pel-droed-Trehafod
1.30pm-3.30pm @ Cae Pel-droed Trehafod
Taith Gerdded Lles-Ysgol Nantgwyn
10am-3pm
Pel-rwyd-Glynrhedynog
1pm-2.30pm @ Parc Darran
Pel-rwyd-Treorci
3pm-4.30pm @ Parc Treorci
Diwrnod Gweithgaredd Cymunedol-Treorci
11am-3pm @ Parc Treorci

Chwaraeon, Pel-rwyd, Crefft llwyn, Codio a Chelf
Diwrnod Cymunedol-Penrhys
1pm-4pm @ Canolfan Plant Penrhys ar 29/07, 05/08 a 12/08

Prosiect celf graffiti a chwaraeon
Pel-droed-Trehafod
12pm-2pm @ cae pêl-droed Trehafod
Pel-droed-Tonypandy
2.30pm-4pm @ Parc Gelligaled
Pel-rwyd-Glynrhedynog
1pm-2.30pm @ Parc Darran
Pel-rwyd-Treorci
3pm-4.30pm @ Parc Treorci
Rhedeg Rhydd
2pm-4pm @ Barry Sidings Trehafod
Diwrnod Cymunedol-Maerdy
11am-3pm @ Canolfan Cymunedol Waun Wen

Chwaraeon, Pel-rwyd, Crefft llwyn, Codio a Chelf
Pel-droed-Tonpandy
11am-12.30pm @ Parc Brenin Sior, Tonypandy
Pel-droed-Porth
1pm-3pm @ Parc Wattstown
Pel-droed-Parc Gelli
1pm-3pm @ Parc Gelli, Gelli
Prosiect Celf Graffiti Pride
1pm-3pm @ Clwb Bechgyn a Merched Treorci
Diwrnod Gweithgaredd Cymuned - Clydach
11am-3pm @ Cambrian Lakeside, Clydach

Chwaraeon, Pel-rwyd, Crefft llwyn, Codio a Chelf
Pel-rwyd-Glynrhedynog
11.30am-12.30pm @ Parc Darran, Glynrhedynog
Pel-rwyd-Treorci
2pm-4pm @ Parc Treorci
Pel-droed-Treorci
2pm-4pm @ Parc Treorci
Rhedeg Rhydd-Barry Sidings
2pm-4pm @ Barry Sidings, Trehafod
Pel-droed-Pentre
12pm-2pm @ Parc Pentre/3g, Pentre
Pel-droed-Edmondstown
2.30pm-4.30pm @ Cae chwarae, Edmondstown
Pel-rwyd-Parc Darran
2.30pm-4.30pm @ Parc Darran, Glynrhedynog
Diwrnod Gweithgaredd Cymunedol-Porth
11am-3pm @ Parc Bronwydd, Porth

Chwaraeon, Pel-rwyd, Celf llwyn, Codio a Chelf
Pel-droed-Edmondstown
12pm-2pm @ Cae chwarae, Edmondstown
Pel-droed-Pentre
2.30pm-4.30pm @ Parc Pentre/3G, Pentre
Diwrnod Lles-Ystrad
1pm-4pm @ Parc Gelligaled Parc, Ystrad
Darpariaeth Ieuenctid Symudol-Ferndale
1pm-8pm @ Parc Darran, Ferndale
Haf o Hwyl-Ar Daith!-Ferndale
10am-12pm-Play (5-11 mlywddoed) @ Parc Darran, Ferndale
1pm-8pm-YEPS (11-25 mlywddoed)
Diwrnod lles-Ferndale
1pm-4pm @ Parc Darran, Ferndale
Haf o Hwyl-Ar Daith!-Ystrad
10am-12pm-Play (5-11 mlywddoed) @ Parc Gelligaled, Ystrad
1pm-8pm-YEPS (11-25 mlywddoed)
Darpariaeth Ieuenctid Symudol -Clydach
1pm-8pm @ glan y llyn Cambrian, Clydach
Darpariaeth Ieuenctid Symudol -Aberllechau
1pm-8pm @ Parc Aberllechau, Aberllechau
Haf o Hwyl-Ar Daith!-Gelli
10am-12pm-Play (5-11 mlywddoed) @ Parc Gelli, Gelli
1pm-8pm-YEPS (11-25 mlywddoed)
Darpariaeth Ieuenctid Symudol-Treorchy
1pm-8pm @ Parc Treorchy, Treorchy
Sioe Deithiol Dydd Gwener-Ferndale
1pm-4pm @ Parc Darran, Ferndale
Haf o Hwyl-ArDaith!-Ferndale
10am-12pm-Play (5-11 mlywddoed) @ Parc Darran, Ferndale
1pm-8pm-YEPS (11-25 mlywddoed)
Sioe Deithiol Dydd Gwener-Ystrad
1pm-8pm @ Parc Gellidaled, Ystrad
Haf o Hwyl-Ar Daith!-Pentre
10am-12pm-Play (5-11 mlywddoed) @ Parc Pentre, Pentre
1pm-8pm-YEPS (11-25 mlywddoed)
Darpariaeth Ieuenctid Symudol-Trebanog
1pm-4pm @ canolfan gymunedol Waun Wen, Trebanog
Sioe Deithiol Dydd Gwener-Porth
1pm-4pm @ Porth