Taf

Rhaglen Gweithgareddau Gwyliau’r Haf

 

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

Darpariaeth Gwyliau

Aml-Chwaraeon - Troi Lan a Chwarae @ Tonyrefail - DIM ANGEN BWCIO!
Pob Dydd Mawrth o 20fed o Orffennaf i 24ain o Awst!
1pm - 4pm
Cae Chwarae 4G Tonyrefail, Parc Tyn-y-Bryn

Gwisgwch esgidiau a dillad addas ar gyfer y gweithgaredd
Aml-Chwaraeon - Troi Lan a Chwarae @ Bryn Celynnog
Pob Dydd Mercher o 21ain o Gorffennaf i 11eg o Awst!
1pm - 4pm
Cae Chwarae 4G, Ysgol Gyfun Bryn Celynnog

Gwisgwch esgidiau a dillad addas ar gyfer y gweithgaredd
Prosiect Celf
Pob Dydd Iau o 22ain o Orffennaf i 26ain o Awst!
1pm - 3pm

Hwb Hapi, Rhydyfelin
Cyflwyno Radio (Sesiynau Rhithwir)
Pob Dydd Iau o 22ain o Orffennaf i 26ain o Awst!
4pm - 5pm

Ar Zoom
Celf Graffiti - Sesiwn 1
12pm - 1.30pm
Ysgol Uwchradd Pontypridd

Gallech bwcio lle am un sesiwn Celf Graffiti yn unig
Dosbarth Llawn
Celf Graffiti - Sesiwn 2
2pm - 3.30pm
Ysgol Uwchradd Pontypridd

Gallech bwcio lle am un sesiwn Celf Graffiti yn unig
Bowlio Deg (gyda Tonyrefail, Y Pant & Llanhari)
2pm - 4pm
Rhondda Bowl, Tonyrefail

Nid oes trafnidiaeth ar gael ar gyfer y taith hon
Rhedeg Rhydd @ Barry Sidings
2pm - 4pm
Parc Gwledig Barry Sidings

Gwisgwch esgidiau a dillad addas ar gyfer y gweithgaredd
Rhedeg Rhydd @ Tyn-y-Bryn (fel ran o Ddarpariaeth Ieuenctid Symudol)
5.30pm - 7.30pm
Parc Tyn-y-Bryn, Tonyrefail

Gwisgwch esgidiau a dillad addas ar gyfer y gweithgaredd
Rhedeg Rhydd @ Glyncoch
2pm - 4pm
Canolfan Cymunedol Glyncoch

Gwisgwch esgidiau a dillad addas ar gyfer y gweithgaredd
Rhedeg Rhydd @ Diwrnod Hwyl Capel Farm
1pm - 3pm
Capel Farm, Tonyrefail

Gwisgwch esgidiau a dillad addas ar gyfer y gweithgaredd
Sesiwn Rygbi @ Maes-y-coed
3pm - 5pm
Meysydd Chwarae Dan-y-Lan, Maes-y-coed

Gwisgwch esgidiau a dillad addas ar gyfer y gweithgaredd a bydd angen diod
Coginio
1pm - 2.30pm
Ysgol Tonyrefail

Darperir yr holl gynhwysion a deunyddiau coginio
Taith i'r Lido (gydag Ysgol Uwchradd Pontypridd)
1.30pm - 2.30pm (Cwrdd wrth y Lido am 1.15pm)
Lido, Pontypridd

Dylsech chi fod yn nofiwr hyderus i fynychu'r taith.
Bydd angen gwisg nofio a tywel.
Nid oes trafnidiaeth ar gael ar gyfer y taith hon.
Dosbarth Llawn
Rhedeg Rhydd @ Glyncoch
2pm - 4pm
Canolfan Cymunedol Glyncoch

Gwisgwch esgidiau a dillad addas ar gyfer y gweithgaredd

Coginio
1pm - 2.30pm
Ysgol Tonyrefail

Darperir yr holl gynhwysion a deunyddiau coginio
Rhedeg Rhydd @ Barry Sidings
2pm - 4pm
Parc Gwledig Barry Sidings

Gwisgwch esgidiau a dillad addas ar gyfer y gweithgaredd
Bowlio Deg (gyda Tonyrefail, Y Pant & Llanhari)
2pm - 4pm
Rhondda Bowl, Tonyrefail

Nid oes trafnidiaeth ar gael ar gyfer y taith hon
Rhedeg Rhydd @ Parc Llanhari
5.30pm - 7.30pm
Parc Llanhari

Gwisgwch esgidiau a dillad addas ar gyfer y gweithgaredd
Celf a Chrefft @ Pentre'r Eglwys (fel ran o Ddarpariaeth Ieuenctid Symudol)
1pm - 3pm
Canolfan Cymunedol Tonteg, Pentre'r Eglwys
Pobi (Sesiwn Rhithwir)
11am - 1pm
Ar Zoom

Anfonir taleb Tesco a rysáit ar ôl bwcio eich lle
Bowlio Deg (gyda Cardinal Newman)
12pm - 2pm (Cwrdd am 11.30am)
TenPin, Nantgarw

Nid oes trafnidiaeth ar gael ar gyfer y taith hon
Dosbarth Llawn
Taith i'r Sinema (gyda Bryn Celynnog, Garth Olwg & Y Ddraenen Wen)
12pm - 4pm
Showcase Cinemas, Nantgarw

Nid oes trafnidiaeth ar gael ar gyfer y taith hon
Dosbarth Llawn
Taith i'r Sinema (gyda Tonyrefail, Y Pant & Llanhari)
1pm - 4pm
Showcase Cinemas, Nantgarw

Nid oes trafnidiaeth ar gael ar gyfer y taith hon
Dosbarth Llawn
Pobi (Sesiwn Rhithwir)
11am - 1pm
Ar Zoom

Anfonir taleb Tesco a rysáit ar ôl bwcio eich lle
Darapariaeth Ieuenctid Symudol - Tonyrefail
1pm - 4pm
Parc Tyn-y-Bryn, Tonyrefail
Sioe Deithiol Dydd Gwener - Beddau
1pm - 4pm
'The Tump', Parc Mount Pleasant, Beddau
Darpariaeth Ieuenctid Symudol - Pentre'r Eglwys
1pm - 4pm
Canolfan Cymunedol Tonteg, Pentre'r Eglwys
Haf o Hwyl - Ar Daith! @ Tonyrefail
10am - 12pm: Play (5 - 11mlwydd oed)
1pm - 8pm: YEPS (11 - 25mlwydd oed)

Parc Tyn-y-Bryn, Tonyrefail
Diwrnod Lles @ Tonyrefail
1pm - 4pm
Capel Farm, Tonyrefail

5pm - 8pm: Darpariaeth Ieuenctid Symudol YEPS
Darpariaeth Ieuenctid Symudol @ Pontypridd
5pm - 8pm
Parc Ynysangharad, Pontypridd
Sioe Deithiol Dydd Gwener @ Llanhari
1pm - 4pm
Parc Ceir Canolfan Cymunedol Llanhari
Darpariaeth Symudol Ieuenctid @ Tonyrefail
1pm - 8pm
Parc Tyn-y-Bryn, Tonyrefail
Darpariaeth Ieuenctid Symudol @ Llanhari
1pm - 8pm
Parc Ceir Canolfan Cymunedol Llanhari
Darpariaeth Ieuenctid Symudol @ Pentre'r Eglwys
1pm - 4pm
Canolfan Cymunedol Tonteg, Pentre'r Eglwys
Haf o Hwyl - Ar Daith! @ Rhydyfelin
1pm - 4pm
Ardal Chwarae Morien, Rhydyfelin

5pm - 8pm
Canolfan Ilan, Rhydyfelin
Darpariaeth Ieuenctid Symudol @ Tonyrefail
1pm - 4pm
Parc Tyn-y-Bryn, Tonyrefail
Diwrnod Lles @ Rhydyfelin
1pm - 4pm
Canolfan Ilan, Rhydyfelin