YEPS TV

YEPS TV

Nos Fercher 6-7.30yh

Mae cyfle arbennig i bobl ifainc ymuno â YEPS TV (Rhithwir) o gysur eu cartref (ar gyfrif Facebook YEPS, sioe byw)

Bydd y sesiynau yn redeg ar nos Fercher olaf y mis o 6 – 7.00yh ar y dyddiadau canlynol:

 30/09/30

26/10/20

 25/11/20

 16/12/20

 27/01/21

 24/02/21

 31/03/21

Cwblhewch y ffurflen caniatâd os ydych yn hapus i’ch mab / merch cymryd rhan ac ymddangos yn y sioe byw  

Darpariaeth Estynedig
Dydd Mercher
YEPS TV
VIRTUAL 6.00 - 7.30pm

Darpariaeth Gwyliau

Nid oes unrhyw ddarpariaethau Gwyliau ar gael ar hyn o bryd yn y lleoliad hwn.