Yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd

Yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd

Os ydych chi’n 11-25 oed ac yn byw yn RhCT gallwch fod yn rhan o’n Fforwm Ieuenctid yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd a chael hwyl trwy weithio ar brosiectau cymunedol a thrwy gefnogi gwasanaethau sy’n mynd i’r afael â’r mater allweddol hwn. Byddwch hefyd yn derbyn hyfforddiant a all eich helpu i ennill sgiliau hanfodol ar gyfer y dyfodol. Nod ein fforwm yw rhoi gwir ymwybyddiaeth i bobl ifanc o faterion amgylcheddol fel newid yn yr hinsawdd, llygredd, datgoedwigo a sut y gallwn helpu ar lefel leol. Mae hefyd yn anelu at ddarparu golwg gytbwys i ystyried realiti’r byd modern. Bydd ein fforwm yn eich cefnogi chi i wybod yr holl ffeithiau er mwyn gwneud eich penderfyniadau eich hun ynglŷn â sut rydych chi am lunio’r byd ar gyfer y dyfodol. Rydym am i’n holl bobl ifanc yn RhCT fod yn ymwybodol o’u heffaith ar y blaned a’u pwysigrwydd.

Ymunwch â ni a gallwch CHI ddweud eich dweud CHI am yr hyn sy’n digwydd pan fydd penderfyniadau allweddol yn cael eu gwneud sy’n effeithio ar eich bywyd, ar eich ardal leol neu ar raddfa genedlaethol a byd-eang.

Am rhagor o wybodaeth ar yr fforwm hwn, cysylltwch a Rhys ar: 07825675704

Darpariaeth Gwyliau

Nid oes unrhyw ddarpariaethau Gwyliau ar gael ar hyn o bryd yn y lleoliad hwn.