Ysgol Garth Olwg

Ysgol Garth Olwg – Mae rhaglen Tymor y Gwanwyn yn rhedeg o Ddydd Llun 20fed o Ionawr i Ddydd Gwener 20fed o Fawrth

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â YEO Shauna Richards ar 07887450746 neu CYOC Hannah Buckmaster ar 07887450725

Darganfyddwch pa Glybiau Ieuenctid sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

Gallwch ymweld â gwefan Ysgol Garth Olwg YMA am newyddion ysgol-benodol

Amser Cinio Ar ol Ysgol Darpariaeth Estynedig
Dydd Mawrth
Gwybodaeth, Cyngor a Chyfarwyddyd
Swyddfa YEPS / YEPS Office 1:15 - 2:00
Pyrography (Llosgi Pren)
Hwb y 6ed / 6th Form Hub 3:00 - 4:30
Pyrography (Llosgi Pren)
C.I. Garth Olwg / Garth Olwg Y.C. 5:00 - 7:00
Dydd Mercher
Lemoned (Grŵp Ysgrifennu Creadigol)
Hwb y 6ed / 6th Form Hub 1:15 - 2:00
Celf Cacen
D&T 6 3:00 - 4:30
Dosbarth Llawn
Dydd Iau
Gwybodaeth, Cyngor a Chyfarwyddyd
Swyddfa YEPS / YEPS Office 1:15 - 2:00
Gwisg Dwdlan
HWB 3:00 - 4:30
Dylunio Ffasiwn
C.I. Garth Olwg / Garth Olwg Y.C. 5:00 - 7:00

Darpariaeth Gwyliau

Tag Laser & Parc Dŵr
Laserzone & LC2, Abertawe

Bws yn Gadael: 9.00yb
Bws yn Dychwelyd: 4.15yh

Bydd angen gwisg nofio, tywel, pecyn bwyd a £1 ar gyfer y loceri
Dosbarth Llawn
Taith i'r Sinema & Bowlio Deg
Parc Nantgarw

Bws yn Gadael: 11.15yb
Bws yn Dychwelyd: 4.15yh

Bydd angen pecyn bwyd neu arian poced
Dosbarth Llawn
Sglefrio Iâ
Arena Viola, Caerdydd

Bws yn Gadael: 3:15yh
Bws yn Dychwelyd: 6:45yh

Bydd angen pecyn bwyd neu arian poced. Gwisgwch dillad cynnes, yn cynnwys het, sgarff a menig
Dosbarth Llawn