Ysgol Garth Olwg

Ysgol Garth Olwg – Mae rhaglen Tymor yr Hydref yn rhedeg o Ddydd Llun 23ain o Fedi i Ddydd Gwener 13eg o Ragfyr

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â YEO Shauna Richards ar 07887450746 neu CYOC Hannah Buckmaster ar 07887450725

Darganfyddwch pa Glybiau Ieuenctid sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

Gallwch ymweld â gwefan Ysgol Garth Olwg YMA am newyddion ysgol-benodol

Amser Cinio Ar ol Ysgol Darpariaeth Estynedig
Dydd Mawrth
Sesiwn Galw Heibio (Bl 7&8)
Swyddfa YEPS / YEPS Office 12:15 - 1:00
Pyrography
Hwb y 6ed / 6th Form Hub 3:00 - 4:30
Ychwanegu i’r Fasged
Clwb Ffilm (05.11.19 - 10.12.19)
Lolfa Lego 3:00 - 4:30
Pyrography (17.09.19 - 03.12.19)
C.I. Garth Olwg / Garth Olwg Y.C. 5:00 - 7:00
Dydd Mercher
Technocamps - Roboteg
Hwb y 6ed / 6th Form Hub 3:00 - 4:30
Ychwanegu i’r Fasged
Celf Cacen
D&T 6 3:00 - 4:30
Dosbarth Llawn
Dydd Iau
Sesiwn Galw Heibio (Bl 9-13)
Swyddfa YEPS / YEPS Office 1:15 - 2:00
Arlunio Llyfr Comig
HWB 3:00 - 4:30
Ychwanegu i’r Fasged
Dylunio Ffasiwn (19.09.19 - 05.12.19)
C.I. Garth Olwg / Garth Olwg Y.C. 5:00 - 7:00

Darpariaeth Gwyliau

Taith i'r Sinema
Showcase, Nantgarw

Bws yn Gadael: 3:15yh
Bws yn Dychwelyd: 7:45yh

*Bydd angen pecyn bwyd neu arian poced
Dosbarth Llawn
Taith Ysbryd
Llancaiach Fawr

Bws yn Gadael: 5.10yh
Bws yn Dychwelyd: 8.05yh

RHYBUDD – Nid yw’r taith yn addas i’r gwangalon!

Bydd angen gwisgo dillad ac esgidiau addas. Ni chaniateir sach deithio na bwyd a diod.
Dosbarth Llawn
'Frankenstein' - Sioe Theatr Fyw
‘New Theatre’, Caerdydd

Bws yn Gadael: 1.00yh
Bws yn Dychwelyd: 5.45yh

Bydd angen pecyn bwyd neu arian poced.
Dosbarth Llawn