Ysgol Garth Olwg

Ysgol Garth Olwg

Rhaglen Rhithwir Gwanwyn 2021 – 18fed o Ionawr i 18fed o Chwefror

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â YEO Shauna Richards ar 07887450746 neu CYOC Hannah Buckmaster ar 07887450725

Darganfyddwch pa Glybiau Ieuenctid sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

Gallwch ymweld â gwefan Ysgol Garth Olwg YMA am newyddion ysgol-benodol

Ar ol Ysgol Darpariaeth Estynedig
Dydd Llun
Corff Iach, Meddwl Iach (cymysgedd o sesiynau ffitrwydd a choginio)
Zoom - code sent by text/email after sign up 4pm - 5pm
Dydd Mawrth
Clwb Ieuenctid Rhithwir (yn cynnwys Arlunio Cartwns gyda Turnip Starfish!)
Zoom - code sent by text/email after sign up 6pm - 7pm
Dydd Mercher
Arlunio Cartwns
Zoom - code sent by text/email after sign up 4pm - 5pm
Dydd Iau
Cyflwyno ar Radio
Zoom - code sent by text/email after sign up 4pm - 5pm

Darpariaeth Gwyliau

Nid oes unrhyw ddarpariaethau Gwyliau ar gael ar hyn o bryd yn y lleoliad hwn.