Ysgol Garth Olwg

Ysgol Garth Olwg – Mae rhaglen Tymor yr Hydref yn rhedeg o Ddydd Llun 23ain o Fedi i Ddydd Gwener 13eg o Ragfyr

*Bydd rhaglen y tymor newydd yn cael ei llwytho i’r wefan ar Ddydd Gwener 30ain o Awst gyda’r system bwcio YN AGOR am 3 o’r gloch ar Ddydd Gwener 13eg o Fedi*

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â YEO Shauna Richards ar 07887450746 neu CYOC Hannah Buckmaster ar 07887450725

Darganfyddwch pa Glybiau Ieuenctid sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

Gallwch ymweld â gwefan Ysgol Garth Olwg YMA am newyddion ysgol-benodol

Amser Cinio Ar ol Ysgol
Dydd Mawrth
Sesiwn Galw Heibio (Bl 7&8)
12:15 - 1:00
Pyrography (24.09.19 - 22.10.19)
3:00 - 4:30
Clwb Ffilm (05.11.19 - 10.12.19)
3:00 - 4:30
Dydd Mercher
Technocamps - Roboteg
3:00 - 4:30
Celf Cacen
3:00 - 4:30
Dydd Iau
Sesiwn Galw Heibio (Bl 9-13)
1:15 - 2:00
Arlunio Llyfr Comig
3:00 - 4:30

Darpariaeth Gwyliau

Sglefrio Ia
Parti Nos Wener yn Arena Viola Caerdydd!

Bws yn gadael yr ysgol: 6:45yp
Bwd yn dychwely i'r ysgol: 10:00yp

*Bydd angen pecyn bwyd, diod, dillad cynnes a £1 ar gyfer y loceri.
Taith i Barc Oakwood
Parc Oakwood, Sir Benfro

Bws yn gadael Ysgol Gyfun Garth Olwg: 8:30yb
Bws yn dychwelyd i Ysgol Gyfun Garth Olwg: 7:15yh

*Bydd angen pecyn bwyd ac arian poced.
Syrffio
Rest Bay, Porthcawl

Bws yn gadael Ysgol Gyfun Garth Olwg: 9:00yb
Bws yn dychwelyd i Ysgol Gyfun Garth Olwg: 4:15yp

*Bydd angen gwisg nofio, tywel, trwyth haul a pecyn bwyd.
Nofio
Lido, Parc Ynysanharad

Cwrdd tu fas y Lido am 12:30yp.
Gweithgaredd yn gorffen am 2:00yp.

*Bydd angen gwisg nofio, tywel, £1 am locer a pecyn bwyd.
Taith i'r Traeth
Bae Caswell, Abertawe

Bws yn gadael Ysgol Gyfun Garth Olwg: 9:15yb
Bws yn dychwelyd i Ysgol Gyfun Garth Olwg: 4:45yp

*Bydd angen gwisg nofio, tywel, trwyth haul a pecyn bwyd.
Gem Rwgbi Cymru
Stadiwm y Principality, Caerdydd

Bws yn gadael Ysgol Y Ddraenen Wen: 11:45yb
Bws yn dychwelyd i Ysgol Y Ddraenen Wen: 5:45yh

*Bydd angen arian poced.
Taith i'r Sinema
Sinema Showcase, Nantgarw

Bws yn gadael Ysgol Gyfun Garth Olwg: 12:15yp
Bws yn dychwelyd i Ysgol Gyfun Garth Olwg: 4:45yp

*Bydd angen pecyn bwyd neu arian poced.